Partnerzy

Mazowieckie gminy wzmocnione grantami z programu PSE na rozwój inicjatyw lokalnych

Na terenie 35 mazowieckich samorządów zostanie zrealizowanych 56 projektów dotyczących m.in. ochrony zdrowia, rozwoju wspólnej przestrzeni publicznej, edukacji czy aktywności fizycznej. Jest to możliwe dzięki grantom w łącznej wysokości ponad 1 mln zł, przyznanym w ramach IV edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie”, finansowanego przez Polskie Sieci Energetyczne.

 

Polskie Sieci Energetyczne stworzyły program „WzMOCnij swoje otoczenie”, by umożliwić lokalnym działaczom i organizacjom pozarządowym, najlepiej znającym potrzeby mieszkańców „małych ojczyzn”, wdrożenie najbardziej interesujących pomysłów służących tym społecznościom. W obecnej, czwartej już, edycji programu PSE przeznaczyły na realizację tych inicjatyw kwotę 4,6 mln zł, a wsparcie finansowe objęło podmioty z prawie 170 samorządów na terenie całej Polski.

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” wspiera projekty związane z rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego poprzez finansową pomoc w ich wdrożeniu – granty w wysokości do 20 tys. zł. Idea programu jest zbliżona do formuły budżetu partycypacyjnego, dzięki któremu to samorządy i ich jednostki budżetowe, np. szkoły, przedszkola czy ośrodki pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe, mogą aktywnie zmieniać swoją okolicę.

„Projektów realizowanych dzięki programowi „WzMOCnij swoje otoczenie” stale przybywa, ale co roku rosną też potrzeby lokalnych społeczności i pojawiają się nowe wyzwania. Dlatego w każdej edycji zwiększamy zasięg naszego programu i liczbę gmin, z terenu których organizacje mogą brać w nim udział – mówi Ewa Zaremba z Wydziału Komunikacji Społecznej PSE. – Program realizujemy już po raz czwarty. W tym roku przekazaliśmy granty o wartości ponad 4,6 miliona złotych instytucjom, które najlepiej wiedzą, jakie inicjatywy są najbardziej potrzebne lokalnym społecznościom” – informuje.

Projekty do udziału w programie można było zgłosić w ośmiu kategoriach. Mazowieccy laureaci postawili na rozwój wspólnej przestrzeni publicznej (23 projekty), bezpieczeństwo (13 projektów), oraz edukację (10 projektów), aktywność fizyczną (8 projektów), zdrowie (2 projekty).

„Cieszymy się, że na Mazowszu jest tak wielu ludzi, którzy chcą zmieniać swoją okolicę. Dzięki temu powstały wyjątkowe projekty, które posłużą mieszkańcom na długie lata ” – podkreśla Ewa Zaremba.

Dzięki grantom w Gminie Wiązowna powstanie nowy szlak rowerowy, umożliwiający wycieczkę trasą od Wiązowny przez Emów, Radiówek, Żanęcin, Dziechciniec, Malcanów, Kopki, Lipowo, Wolę Karczewską do Glinianki. To już kolejny szlak rowerowy na terenie gminy, który powstanie dzięki wsparciu PSE.

Natomiast OSP Wiązowna postawiła na zakup sprzętu ratowniczego oraz kamizelek odblaskowych dla dzieci ze szkół z terenu gminy Wiązowna. Dzięki pozyskanym środkom strażacy poprawią bezpieczeństwo uczniów oraz zwiększą skuteczność prowadzonych przez OSP Wiązowna akcji ratowniczo-gaśniczych.

Z kolei OSP Łukówiec w gminie Karczew stworzy atrakcyjną przestrzeń dla dzieci i młodzieży w świetlicy wiejskiej. Z myślą o najmłodszych, szczególnie o dzieciach biorących udział w formacjach działających przy OSP, kupione zostaną gry edukacyjne oraz elementy integrujące, dzięki którym powstanie alternatywa dla coraz bardziej pochłaniającego świata gier komputerowych, smartfonów i internetu. Zaplanowano również warsztaty szachowe, zakup książek do biblioteki szkolnej w Sobiekursku, a także spotkania dla dzieci i rodziców poświęcone cyberzagrożeniom.

Materiały filmowe z wybranych realizacji znajdują się na kanale Youtube programu: „Magiczny Ogród Zmysłów w Porębie” oraz „Bezpłatna wypożyczalnia kajaków w Halinowie”

Polskie Sieci Elektroenergetyczne są operatorem systemu przesyłowego energii elektrycznej w Polsce. Spółka zarządza siecią przesyłową, w której skład wchodzą umożliwiające przesył energii na duże odległości linie najwyższych napięć 400 kV oraz 220 kV, o łącznej długości ponad 15 tysięcy kilometrów oraz 110 stacji elektroenergetycznych, służących do przetwarzania i rozdziału energii elektrycznej. Na terenie województwa mazowieckiego PSE realizują projekty inwestycyjne budowy linii 400 kV Ostrołęka-Stanisławów oraz Kozienice-Miłosna, niezbędne do zapewnienia stabilnych i bezpiecznych dostaw energii elektrycznej dla Mazowsza i aglomeracji warszawskiej.

Więcej informacji dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom