Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

MESKO S.A. patronem jednej z klas w Technikum nr 4 w Skarżysku Kamiennej

23 stycznia br. została podpisana trójstronna umowa w sprawie utworzenia klasy patronackiej w  Skarżysku – Kamiennej, pomiędzy MESKO S.A., Starostwem Powiatowym, a Technikum nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych.

W nowym roku szkolnym w Technikum nr 4 im. inż. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Zespole Szkół Transportowo – Mechatronicznych w Skarżysku – Kamiennej zostanie utworzona klasa o profilu technik mechatronik. Przedstawiciele kadry pedagogicznej prowadzić będą teoretyczną naukę zawodu w  szkole, natomiast na terenie MESKO S.A. uczniowie będą odbywać praktyki i staże.

Kształcenie będzie prowadzone w oparciu o wspólnie stworzony program uwzględniający niezbędne umiejętności zawodowe w  przedsiębiorstwie zbrojeniowym.

Mesko S.A. decydując się na patronat nad wybraną klasą kontynuuje proces wspierania kształcenia uczniów szkół średnich. Będą oni współpracować ze specjalistami, obsługiwać nowoczesny sprzęt i  współtworzyć wdrażane w Spółce innowacje. To bezcenny kapitał, który pozwoli im na bezpośrednie przejście z etapu edukacji do pierwszej pracy – podkreśla Członek Zarządu MESKO S.A. Marcin Ożóg.

Klasa patronacka to połączenie szkolnej wiedzy teoretycznej i pierwszych praktycznych doświadczeń w  pracy. Cały proces nauki w równym stopniu obejmuje teoretyczną naukę w szkole i zdobywanie praktycznej wiedzy w jednej z kluczowych spółek Polskiej Grupy Zbrojeniowej, która postanowiła wesprzeć edukację młodych uczniów kształcących się w zawodzie technik mechatronik.

Las Vegas SHOT SHOW – MESKO S.A. i CENTURY ARMS wchodzą na amerykański rynek amunicji

Przygotowana grupa absolwentów to zespół pracowników, który może dalej rozwijać swoje kompetencje w macierzystej firmie. Dzięki takiej współpracy MESKO zdobywa zaufany i zgrany kolektyw, a najlepsi uczniowie zyskują gwarancje zatrudnienia.

Technik mechatronik jest zawodem deficytowym na rynku pracy. Mamy nadzieję, że takie działania  oraz inicjatywy, jak właśnie utworzenie klasy patronackiej i wsparcie MESKO przyczyni się do rozwoju świętokrzyskiej gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach, zwiększy zainteresowanie młodzieży kształceniem w tym zawodzie, a co za tym idzie na rynek pracy wejdą wykwalifikowani pracownicy posiadający pożądane umiejętności zawodowe – dodaje Marcin Ożóg.

Spółka MESKO S.A. to jeden z filarów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. MESKO S.A. jest producentem światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej z blisko 100-letnim doświadczeniem produkcyjnym. Podstawowy zakres działania obejmuje produkcję na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Produkty MESKO S.A. używane są przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO.