Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Miasto ogłosiło konkurs na rewitalizację społeczną Miasta Kazimierzowskiego

Miasto ogłosiło otwarty konkurs ofert na realizację zadań  związanych z rewitalizacją społeczną Miasta Kazimierzowskiego.

Celem jest wsparcie projektów, które przyczynią się do rozwoju społecznego tej części miasta.

– Rewitalizacja Miasta Kazimierzowskiego dokonuje się nie tylko przez takie inwestycje jak remont Kamienicy Deskurów, ale przede wszystkim musi się dokonywać na gruncie rewitalizacji społecznej. Dlatego po raz kolejny ogłosiliśmy konkurs na realizację zadań społeczno-edukacyjnych na terenie Miasta Kazimierzowskiego. Są to zwykle niewielkie granty, które pozwalają organizacjom pozarządowym robić ciekawe rzeczy przy wykorzystaniu naszych zasobów. Dajemy więc zaplecze, dajemy trochę pieniędzy, a organizacje dają swój zapał i swoje pomysły. Dzięki temu, szczególnie w sezonie letnim, może się tu odbywać wiele atrakcyjnych wydarzeń

mówi wiceprezydent Mateusz Tyczyński.

Projekty zgłaszane do konkursu mogą obejmować szeroki zakres działań, takich jak np. organizacja warsztatów, koncertów, wystaw, spotkań, a także integracja społeczna czy promocja Miasta Kazimierzowskiego.

– Dla organizacji pozarządowych takie konkursy są potrzebne. W ten sposób możemy ożywić Rynek, by mieszkańcy Radomia mogli tu przychodzić ze swoimi rodzinami i korzystać z realizowanych projektów

mówi wiceprzewodnicząca Zespołu Konsultacyjnego ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Dagmara Janas.

W ogłoszonym konkursie, do rozdysponowania jest 80 tys. zł na realizację wybranych projektów. Oferty można składać przez platformę witkac.pl. Termin upływa 19 marca.

Źródło: UM Radom