O tym się mówi Polska i świat Religia Wiadomości

Nowenna za Ojczyznę

Nowenna za Ojczyznę rozpocznie się 16 marca a zakończy 24 marca, przed Dniem Świętości Życia, który przypada 25 marca. Będzie odmawiana w intencjach: o zgodę narodową i poszanowanie życia ludzkiego. Modlitwy będą zanoszone przez wstawiennictwo dwóch wielkich orędowników Polski – św. Andrzeja Boboli i bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Inicjatywa modlitewna jest ogólnopolska i nosi nazwę „Akcja 21:20”.

Modlitwy nowennowe będą odmawiane po Apelu Jasnogórskim, o godz. 21:20 a także w każdej parafii po Mszach św. Kto tylko będzie mógł, może łączyć się duchowo z Sanktuarium Matki Bożej na Jasnej Górze, do czego zachęca abp Stanisław Gądecki. Nowennę można również odprawić o dowolnej porze dnia, indywidualnie albo we wspólnocie.

Modlitwę rozpoczynamy znakiem krzyża św., potem należy odczytać intencję na dany dzień, a następnie odmówić modlitwy: „Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo” i na koniec dowolną modlitwę za Ojczyznę, np. ks. Piotra Skargi.

Dni Nowenny:

 • 1 Dzień – 16 marca (sobota)
  • Postępujcie nadal mężnie, ale z tą odwagą chrześcijańską, która idzie w parze z roztropnością i z tą mądrością, która umie bystro patrzeć i przewidywać. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)
  • Intencja: O odnowienie wiary każdego z nas, by prowadziła do umocnienia ducha naszego narodu.
 • 2 Dzień – 17 marca (niedziela)
  • Modlimy się o nadzieję na lepsze jutro, o pojednanie narodu w duchu miłości… Zło dobrem zwyciężaj. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o pojednanie narodowe, mądrość dla rządzących i solidarność społeczną.
 • 3 Dzień – 18 marca (poniedziałek)
  • Warunkiem pokoju w sumieniu, pokoju w rodzinie, pokoju w Ojczyźnie i świecie jest sprawiedliwość oparta na miłości. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o zachowanie pokoju i bezpieczną przyszłość dla Polski.
 • 4 Dzień – 19 marca (wtorek)
  • Miłość i Prawdę można ukrzyżować, ale nie można zabić. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o odczytanie prawdziwej roli mężczyzny i kobiety w małżeństwie oraz trwałość rodzin.
 • 5 Dzień – 20 marca (środa)
  • Wiara niech będzie przepasaniem bioder waszych; niech ona głoszona będzie po całym świecie, niech dla was i dla wszystkich będzie tym zwycięstwem, które zwycięża świat. (Pius XII, Encyklika o Świętym Andrzeju Boboli)
  • Intencja: Módlmy się o siłę i odwagę dla młodych w odkrywaniu wiary i życiowego powołania.
 • 6 Dzień – 21 marca (czwartek)
  • Dzisiaj potrzeba nam odważnego upominania się dla Narodu o prawo do Boga, do miłości, do wolności sumień, do kultury i dziedzictwa rodzimego. Nie można tworzyć dziejów bez dziejów. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o światło dla nas jako narodu, byśmy kierowali się zawsze dobrem Ojczyzny.
 • 7 Dzień – 22 marca (piątek)
  • Postawmy prawdę na pierwszym miejscu, jeśli nie chcemy, by nasze sumienie porosło pleśnią. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o prawdę i odpowiedzialność za słowo w przestrzeni medialnej, także w mediach społecznościowych.
 • 8 Dzień – 23 marca (sobota)
  • Módlmy się, abyśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy. (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o szacunek i język dialogu w przestrzeni publicznej.
 • 9 Dzień – 24 marca (niedziela)
  • Zadaniem Kościoła jest nie tylko teoretyczne głoszenie świętości życia, prawa do życia nienarodzonych, lecz także praktyczna obrona tego prawa. Istnieje pilna potrzeba podejmowania konkretnych inicjatyw mających na celu udzielanie pomocy samotnym matkom, dziewczętom w ciąży, które wahają się, czy urodzić dziecko (bł. ks. Jerzy Popiełuszko)
  • Intencja: Módlmy się o pełną ochronę prawną życia dzieci nienarodzonych.

Modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi:

Boże, Rządco i Panie narodów,
z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać,
a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej,
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna,
chwałę przyniosła Imieniu Twemu,
a syny swe wiodła ku szczęśliwości.
Wszechmogący wieczny Boże,
spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom
i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej,
byśmy jej i ludowi Twemu,
swoich pożytków zapomniawszy,
mogli służyć uczciwie.
Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje,
rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym
mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Źródło i foto: diecezja.radom.pl