O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Rozpoczęto przygotowania do finału OTK

Rozpoczęto przygotowania do finału XXXIV Ogólnopolskiej Olimpiady Teologii Katolickiej, który odbędzie się w dniach 4 – 6 kwietnia, w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu. Tematem przewodnim oraz hasłem tegorocznej Olimpiady są: Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła. Organizatorami wydarzenia jest Wydział Katechetyczny Kurii Diecezji Radomskiej wraz z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Uczestnikami Olimpiady są uczniowie szkół ponadpodstawowych, których cykl kształcenia kończy się uzyskaniem świadectwa dojrzałości. Młodzież będzie miała do dyspozycji pokoje seminaryjne, znajdujące się za klauzurą. Specjalne pozwolenie na to wydał rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu, ks. Marek Adamczyk.

Główny egzamin odbędzie się w piątek 5 kwietnia. W finale weźmie udział 123 osoby ze wszystkich polskich diecezji. Z tej liczby finalistów zostanie wyłonionych 10 laureatów, którzy przystąpią do egzaminu ustnego. W programie Olimpiady znajdują się liczne atrakcje, koncerty.

Ukoronowaniem zdobytej wiedzy będą nagrody rzeczowe, stypendia naukowe i możliwość studiowania na wybranych kierunkach.

Celem wydarzenia jest pogłębienie świadomości religijnej oraz wiedzy z zakresu różnych dziedzin teologii, a także wiedzy z zakresu historii i nauczania Kościoła katolickiego wśród młodzieży. Jest to również okazja do zawarcia wielu nowych znajomości z osobami o podobnych zainteresowaniach, pasjach, które wyznają te same wartości.

Źródła: katecheza.diecezja.radom.pl / ekai.pl

Foto: diecezja.radom.pl