Historia Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

Nowy herb i system symboli samorządowych dla Radomia?

Nowy herb i system symboli samorządowych dla Radomia?

Nowy herb i system symboli samorządowych dla Radomia? Odbyło się 45 Retrospotkanie poświęcone temu zagadnieniu. 

We wtorek 10 stycznia o godz. 18.00 w budynku Resursy Obywatelskiej odbyło się spotkanie poświęcone herbowi Radomia i symbolom samorządowym miasta. Całe przedsięwzięcie odbyło się w ramach 45 Retrospotkania.

W tematykę wprowadził zebranych Sebastian Równy, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego w Radomiu, który opowiedział o genezie zmiany symboli samorządowych Radomia.

– Pan Janusz Wieczorek tak długo wiercił dziurę w brzuchu prezydenta miasta Radomia, że ten pod koniec 2021 roku powołał Zespół ds. Opracowania Systemu Znaków i Symboli Samorządowych Miasta Radomia. W tym zespole znaleźli się radomscy radni z różnych opcji, radomscy historycy oraz diecezjalny konserwator zabytków. Przez ostatni rok zespół zbierał się do opracowania nowego systemu symboli. Zespół zlecił dr. hab. Tomisławowi Giergielowi opracowanie historyczno-heraldycznego herbu Radomia i symboli samorządowych – mówił Sebastian Równy.

Kolejny głos zabrał dr hab. Giergiel z Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, który przedstawił powody, dla których symbole samorządowe są tak ważne.

– Mówimy o najważniejszych symbolach dla dla wspólnoty samorządowej, a przede wszystkim dla miasta. Przez te symbole wyrażają się wartości wspólne dla mieszkańców. Naprawdę, w czasach gdy jeszcze wszyscy nie potrafili pisać i czytać, posługiwano się symboliką, która zawierała określony system wartości. Okazuje się, że ten system średniowieczny do dziś jest użyteczny – opisywał Tomisław Giergiel.

Następnie dr. hab. Giergiel opowiedział o ponad 600-letniej tradycji herbu Radomia, w którym występuje literka „R” i korona. Poruszył także wątek najstarszej zachowanej pieczęci z herbem Radomia pochodzącej z 1421 roku.

– Jeżeli chodzi o najstarszą pieczęć z 1421 roku, to do tej pory, zazwyczaj w literaturze, była źle odczytywana. Na pieczęci znajduje się litera „R”, widać tę tradycję wywodzącą się od średniowiecza, przechodzącą w okres nowożytny, nazywaną w heraldyce stabilnością symboliki. Radomianie trzymali się jednego symbolu, jest to sygiel, czyli inicjał nazwy miasta, nad którym jest korona królewska, to jest całe godło, nie tylko litera „R”, ale także korona. – informował naukowiec.

Historyk z UMCS przedstawił także założenia opracowanego przez siebie systemu, w którym jest: herb, pieczęcie, flaga czy łańcuch i klucz do miasta. Wymienił też obowiązujące w heraldyce zasady.

– W przypadku istnienia kilku herbów w dziejach gminy, wybiera się ten najstarszy lub najdłużej związany z gminą, albo ostatni pochodzący z okresu staropolskiego. W 2018 roku Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej, czyli kuria papieska, ogłosiła reguły i dyrektywy dotyczące ochrony wizerunku papieży oraz oficjalnych herbów, i to jest dodatkowy aspekt, który mamy w Radomiu. Kuria papieska zabrania używania takich symboli w każdej właściwie postaci, jeżeli nie służą Kościołowi – opisywał Giergiel.

Naukowiec zwrócił uwagę również na obecny od 32 lat herb Radomia.

– Nie deprecjonujmy obecnego herbu, on trwa 32-lata, był taki czas, gdy rada miasta go zatwierdziła, teraz mamy nowe czasy, nową rade, być może ona przegłosuje inne wzory. Nie mamy wątpliwości za to, że ta tradycja litery „R” pod koroną ma 600 lat i to jest najważniejsze – podsumował.

Teraz wniosek dotyczący systemu samorządowych symboli Radomia zostanie skierowany do Komisji Heraldycznej, na wiosnę ma trafić pod obrady Rady Miejskiej w Radomiu.

Kolejne spotkanie Retrospekcji odbędzie się 14 lutego 2023 roku w Resursie Obywatelskiej. Więcej informacji na Resursa Radom

Kolejna odsłona cyklu „Radom 2035”. Korzyści płynące z procesu deglomeracji [+FOTO]