Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Nowy krajowy duszpasterz prawników

Nowym krajowym duszpasterzem prawników został ks. Grzegorz Zieliński z diecezji radomskiej, wikariusz parafii pw. Opieki Najświętszej Maryi Panny (Katedry Radomskiej). Doktor nauk prawnych, sędzia Sądu Kościelnego, wikariusz z Katedry Radomskiej. Będzie także konsultorem Rady ds. Społecznych.

Wyboru dokonali polscy biskupi w czasie zebrania plenarnego Konferencji Episkopatu Polski.

Ks. Grzegorz Zieliński pochodzi z diecezji radomskiej. Święcenia kapłańskie przyjął w 2006 r. Jest doktorem nauk prawnych z zakresu prawa i prawa kanonicznego, oraz magistrem teologii. Od 2009 r. do 2016 r. studiował prawo na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie, które ukończył zdobyciem stopnia naukowego doktora obojga praw. W latach 2014 – 2016 podjął badania naukowe w Stanach Zjednoczonych na Wydziale Prawa w Boston College, MA  z dziedziny prawa międzynarodowego i praw człowieka. Prawniczą wiedzę zdobywał również we Włoszech, w Katolickim Uniwersytecie Sacro Cuore w Mediolanie; a także w Stanach Zjednoczonych na trzech uczelniach: Worcester State University, MA; Catholic University of America Washington, D.C. oraz na SIT Graduate Institute, Brattleboro, VT.

W 2016 r. otrzymał nagrodę Papieskiego Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie Sub Auspiciis Lateranensibus za napisanie najlepszej rozprawy doktorskiej. Obecnie zajmuje stanowisko adiunkta Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. Prowadzi tam zajęcia dydaktyczne ze studentami, zajmuje się badaniami z zakresu praw człowieka, prawa międzynarodowego i prawa cywilnego. Sprawuje także role wiceprzewodniczącego Rady Uczelni UTH w Radomiu. Jest autorem wielu publikacji naukowych z dziedziny prawa medycznego. Napisał też książkę „Prawa człowieka w czasach pandemii COVID-19”.

Jest  pracownikiem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. i prowadzi zajęcia z zakresu prawa kanonicznego w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu. Od 2016 r. jest sędzią Sądu Kościelnego diecezji radomskiej. Od 25 października 2022 r. sprawuje funkcję  wikariusza sądowego.

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl