Polska i świat

Od stycznia 2022 r. Ukraińcy założyli ponad 10 tys. firm w Polsce

Według danych Polskiego Instytutu Ekonomicznego, Ukraińcy od stycznia 2022 r. założyli ponad 10 tys. firm. Aż 41% nowych przedsiębiorstw jest prowadzona przez kobiety.

 

Od stycznia do września 2022 r. Ukraińcy założyli 10 207 nowych firm. Ich liczba do końca roku będzie stale rosnąć. Większość przedsiębiorstw zakładają mężczyźni, jednakże widoczny jest bardzo duży odsetek kobiet prowadzących własną działalność gospodarczą, stanowią aż 41% ogółu. Skokowy wzrost liczby zakładanych przedsiębiorstw zauważono po inwazji Rosji na Ukrainę. Jak zauważył Polski Instytut Ekonomiczny, większość firm rejestrowanych w Polsce są kontynuacją działalności prowadzonej na Ukrainie. Założenie firm nad Wisłą dało ukraińskim przedsiębiorcom możliwość współpracy z polskimi firmami.

Polski Instytut Ekonomiczny zwrócił uwagę, że spośród nieco ponad miliona obywateli Ukrainy i członków ich rodzin, którym na mocy specustawy nadano status cudzoziemca, 40% stanowiły właśnie kobiety w wieku produkcyjnym. Wśród tego miliona mężczyzn w wieku produkcyjnym jest jedynie 10%. Jednakże, mimo że 41% przedsiębiorstw zostało założone przez Ukrainki, to ich liczba zwiększa się dynamicznie. W marcu działalność gospodarczą w Polsce rozpoczęło 110 firm założonych przez ukraińskie kobiety. Już w kolejnym miesiącu ta liczba wzrosła o 214%. Natomiast Od kwietnia do września liczba firm zakładanych przez Ukrainki rosła średnio z miesiąca na miesiąc o 22%.

Kobiety ukraińskie najwięcej przedsiębiorstw założyły do tej pory w branży usługowej – 31%, informacyjnej i komunikacyjnej – 11% oraz handlowej – 11%. W ramach sekcji pozostała działalność usługowa aż 89% firm prowadziło działalność związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. W ramach branży informacyjno-komunikacyjnej kobiety najczęściej zakładały firmy związane z oprogramowaniem, a w przypadku handlu, sprzedażą detaliczną prowadzoną przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet.

Z kolei mężczyźni dominują w branży budowlanej – 36%, informacyjnej i komunikacyjnej – 19%, transporcie i gospodarce magazynowej – 10%. W budownictwie dominuje wykończeniówka, zajmuje się nią 28% ukraińskich firm. W przypadku informacji i komunikacji mężczyźni najczęściej prowadzą działalność związaną z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki. W przypadku transportu i gospodarki magazynowej firmy swoim profilem działalności wpisują się w transport drogowy towarów oraz działalność taksówek osobowych.

 

Źródło informacji: Tygodnik Gospodarczy Polskiego Instytutu Ekonomicznego