• Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

    Oddaj głos na Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu

    Oddaj głos na Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu. Po raz pierwszy to mieszkańcy województwa mazowieckiego wybiorą „laureata wolontariusza”.

    Hospicjum Królowej Apostołów w Radomiu zostało zgłoszone do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu” organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

    Celem konkursu jest nagrodzenie wolontariuszy, liderów społecznych za ich działalność na rzecz województwa mazowieckiego i jego mieszkańców, popularyzacja dokonań wolontariuszy jako dobrych praktyk, w tym realizowanych indywidualnie lub w partnerstwie z mazowieckimi organizacjami pozarządowymi oraz zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej. 

    Głos na radomskie hospicjum można oddać TUTAJ.