Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

OSP z subregionu radomskiego ze wsparciem

Dzięki dofinansowaniu z budżetu województwa mazowieckiego 83 jednostki OSP z powiatów kozienickiego, lipskiego, białobrzeskiego, radomskiego, przysuskiego, szydłowieckiego, zwoleńskiego i grójeckiego otrzymają prawie 650 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej.

W tym roku samorząd województwa realizuje aż 20 autorskich programów wsparcia, w ramach których gminy, miasta i powiaty z Mazowsza mogą otrzymać dofinansowanie na ważne dla lokalnych społeczności inwestycje.

– Każdego roku przeznaczamy pieniądze na wsparcie strażaków. Dzięki środkom z budżetu województwa mazowieckiego jednostki mogły zakupić samochody bojowe czy wykonać remont i modernizację strażnicy. To dla nich bardzo ważne. Teraz druhny i druhowie z 83 jednostek OSP z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego kupią specjalistyczny sprzęt i środki ochrony indywidualnej. To będą dobrze wydane pieniądze

 podkreśla wicemarszałek Rafał Rajkowski.

W tym roku jednostki ochotniczej straży pożarnej z naszego województwa mogą liczyć na wsparcie w ramach programu „Mazowsze dla straży pożarnych”, na realizację którego sejmik przeznaczył prawie 28 mln zł.

Z pomocy samorządu województwa mazowieckiego skorzystają m.in. strażacy z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego. Dzięki 3,9 mln zł wsparcia jednostki OSP kupią 27 nowych pojazdów oraz wyremontują lub zmodernizują 54 strażnice, na co otrzymały ponad 2 mln zł.

– Decyzją Sejmiku Województwa Mazowieckiego do 83 jednostek z subregionu radomskiego i powiatu grójeckiego trafi również prawie 650 tys. zł na zakup specjalistycznego sprzętu i środków ochrony indywidualnej strażaka. Dzięki temu druhny i druhowie będą jeszcze lepiej wyposażeni i przygotowani do akcji ratowniczych

zaznacza radny województwa mazowieckiego, Leszek Przybytniak.

Radny województwa mazowieckiego Tomasz Śmietanka podkreśla, że wyposażenie jednostek OSP w odpowiedni sprzęt i środki ochrony indywidualnej gwarantuje efektywną pracę strażaków.

W budżetach gmin często nie ma wystarczających środków na pokrycie tych wydatków. Pomoc ze strony samorządu województwa jest więc konieczna, a samorządy lokalne chętnie z niej korzystają

mówi Tomasz Śmietanka.
Lp.GminaPowiatOSPNazwa zadaniaKwota dofinansowaniaŁączna kwota dofinansowania
1.Gmina BiałobrzegibiałobrzeskiStawiszynsprzęt specjalistyczny30 000,00 zł35 200,00 zł
Suchaśrodki ochrony indywidualnej strażaka5 200,00 zł
2.Gmina PromnabiałobrzeskiDaltrozówśrodki ochrony indywidualnej strażaka13 800,00 zł38 022,00 zł
Pniesprzęt specjalistyczny10 550,00 zł
Przybyszewsprzęt specjalistyczny, środki ochrony indywidualnej strażaka13 672,00 zł
3.Gmina Belsk DużygrójeckiLewiczynśrodki ochrony indywidualnej strażaka14 970,00 zł40 000,00 zł

Wsparcie pochodzi z programu samorządu województwa „Mazowsze dla straży pożarnych”.

Źródło: Mazovia