Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Umowy z Funduszem Ochrony Środowiska podpisane

Zakup sprzętu i wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych, aktywowanie Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych, termomodernizacja budynków, usuwanie azbestu czy modernizacja oświetlenia i edukacja ekologiczna, to kolejne zadania dofinansowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W Starostwie Powiatowym w Radomiu umowy z beneficjentami podpisał Marek Ryszka, prezes funduszu.

W spotkaniu wzięli udział posłowie Marek Suski i Andrzej Kosztowniak, wicestarosta Krzystof Kozera oraz Elżbieta Zasada, dyrektor Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Radomiu.

Łączni fundusz przekazał prawie 800 tys. złotych dla Ochotniczych Straży Pożarnych i ponad 430 tys. zł dla samorządów.

Przywitanie nowego pojazdu ratowniczo-gaśniczego OSP KSRG Orońsko

Wśród beneficjentów z terenu powiatu radomskiego znalazły się OSP z gmin: Iłża, Jedlnia-Letnisko oraz Jedlińsk. Dofinansowanie na organizację Pikniku Ekologicznego otrzymała także gmina Jedlnia – Letnisko.

Źródło: Powiat Radomski