Radom i okolice Wiadomości

Ostatnie prace na ciągu głównym S7 Lesznowola – Tarczyn Północ

Trwają końcowe prace na 15-kilometrowym odcinku S7 między węzłami Lesznowola a Tarczyn Północ. Termin zakończenia prac związanych z oddaniem do ruchu ciągu głównego tego odcinka uzależniony jest od pogody oraz procedur odbiorowych.

Główny wykonawca firma Intercor realizuje prace, których zaawansowanie wynosi ok. 64%. Na trasie głównej ułożona została już nawierzchnia i wykonywane jest oznakowanie poziome. Na węzłach Tarczyn Północ, Antoninów oraz Złotokłos realizowane są roboty bitumiczne wraz z oznakowaniem poziomym. Trwają również prace wykończeniowe na obiektach mostowych. Budowane są ekrany akustyczne i wygrodzenie trasy. Wykonywane są także prace branżowe między innymi w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i zbiorników retencyjnych. Prowadzenie robót uzależnione jest od warunków atmosferycznych, ponieważ poszczególne asortymenty prac wymagają dotrzymania reżimu technologicznego. Termin zakończenia prac związanych z oddaniem do ruchu ciągu głównego S7 Lesznowola – Tarczyn Północ jest uzależniony od pogody oraz procedur odbiorowych.

W celu zrealizowania przez wykonawcę prac ziemnych stanowiących pierwszy asortyment robót drogowych, niezbędne jest m.in. przebudowanie kolizji z sieciami energetycznymi. Prace są wykonywane w oparciu o warunki uzgodnione z właścicielem tych sieci a także dostępność terenu.
Aby przebudować czynne linie elektroenergetyczne, konieczne było uzgodnienie terminów ich udostępnienia do przebudowy, co wiązało się z ich czasowym wyłączeniem. Trzeba było skoordynować dwóch gestorów (PSE i PGE), których sieci były w różnych lokalizacjach. Ze względu na ówcześnie panujące warunki atmosferyczne, termin rozpoczęcia przebudowy kolizji musiał być zmieniany. Dopiero przebudowanie ich umożliwiło rozpoczęcie prac, w sumie, na ok. 2,4 km ciągu głównego S7.
Źródło informacji: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad