Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Nowy wiadukt na ulicy Żeromskiego powstaje zgodnie z harmonogramem

Nowy wiadukt na ulicy Żeromskiego powstaje zgodnie z harmonogramem. Na odcinku w sąsiedztwie bloków wyrósł już prawdziwy las rusztowań, na których trwa obecnie montaż zbrojeń płyty południowej części tej przeprawy. Równolegle trwają również inne prace, w tym drogowe po stronie Dzierzkowa.

Kilka dni temu kontrolę trwających robót przy budowie nowego wiaduktu prowadził Łukasz Kuna, zastępca dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu – w obecności kierownika budowy Jacka Kolanowskiego i kierownika robót mostowych Michała Deski z firmy Trakcja. Inwestycja zaczyna przybierać kształtów. Aby móc przystąpić do tak zwanego deskowania, a następnie do montażu zbrojenia płyty południowego wiaduktu, pracownicy wykonawcy musieli postawić szpaler rusztowań. Zadanie to wymagało niezwykłej precyzji. Obecnie na pomoście trwają już prace zbrojeniowe. Postępują one coraz dalej w kierunku torów, począwszy od strony przyczółku tuż za ulicą Zbrowskiego.

Jak już wcześniej informowaliśmy, nowa przeprawa nad torami będzie składała się z dwóch równoległych wiaduktów, podobnie jak jest to na przykład na ulicy Żółkiewskiego czy na alei Wojska Polskiego. Roboty przy południowej jezdni są bardziej zaawansowane, ponieważ harmonogram przewiduje, że ma ona zostać otwarta nieco wcześniej niż druga część. Nie oznacza to bynajmniej, że po północnej stronie nic się nie dzieje. Stoją tam już masywne betonowe filary z oczepami, na których wkrótce rozpoczną się podobne prace konstrukcyjne. Ruch pociągów odbywa się bez zakłóceń.

Po stronie Dzierzkowa – tam, gdzie nie koliduje to bezpośrednio z robotami mostowymi – trwają już prace drogowe. W tym rejonie powstaje podbudowa przyszłych jezdni, w tym między innymi wlotu ulicy Średniej i jej nowego połączenia wzdłuż wiaduktu z ulicą Metalową. Ustawiane są również krawężniki oraz układane nowe chodniki i zjazdy do posesji.

– Inwestycja jest prowadzona zgodnie z przyjętym harmonogramem robót. Obecnie termin realizacji tego zadania nie jest zagrożony

podsumował przeprowadzoną ostatnio na budowie kontrolę zastępca dyrektora MZDiK Łukasz Kuna.

Całe zadanie pochłonie ponad 178,8 miliona złotych. Część finansowana z budżetu miasta (wiadukt) to koszt około 131 milionów złotych, natomiast część kolejowa (peron przystanku Radom Wschodni) to niemal 48 milionów złotych. Zakończenie inwestycji nastąpi latem 2025 roku, choć pierwszy z dwóch wiaduktów ma być otwarty nieco wcześniej. Wykonawcą tego bardzo istotnego dla naszego miasta zadania jest wybrana w przetargu firma Trakcja z Warszawy.

Źródło: MZDiK