Oblicza Cyberprzemocy

Po drugiej stronie telefonu zaufania 116 111

Do 823 interwencji ratujących zdrowie lub życie dziecka, doszło w wyniku działania Telefonu Zaufania 116 111 dla dzieci i młodzieży tylko 2022 roku! Jak wygląda praca telefonistki 116 111? W jaki sposób przygotować się do tak trudnej i odpowiedzialnej pracy? Ile statystycznie telefonów, to przypadki, w których istnieje realna groźna podjęcia próby samobójczej? Między innymi o tym, rozmawiamy z Małgorzatą Siwek – starszą specjalistką ds. pomocy telefonicznej i online w Centrum Pomocy Dzieciom w Warszawie Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę.

Niniejszy artykuł powstał przy współpracy ze Stowarzyszeniem KAS Kombinat Aktywności Społecznej w ramach cyklu pn. „Oblicza Cyberprzemocy”. W poprzednich odsłonach cyklu omawialiśmy zjawisko sekstingu, sharentingu oraz technologii deepfake

Wywiad powstał w ramach projektu finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy EOG i Funduszy Norweskich w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.