Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Projekt budżetu miasta na rok 2024 gotowy. „To budżet nowej nadziei”

Projekt budżetu miasta na rok 2024 gotowy. Radosław Witkowski uważa, że jest to budżet nowej nadziei.

Gotowy jest projekt przyszłorocznego budżetu Radomia. We wtorek, 14 listopada odbyła się konferencja prasowa.

– To budżet nowej nadziei. Nadziei na przywrócenie samorządom właściwej rangi i ich roli w polskim ustroju. Nadziei, za którą zagłosowali Polacy w wyborach 15 października

mówił prezydent miasta, Radosław Witkowski.

Prezydent przyznaje, że przygotowany projekt budżetu miasta na 2024 rok odzwierciedla jeszcze skutki dotychczasowej polityki państwa takie jak zbyt niskie wpływy z tytułu podatku od osób fizycznych i niewystarczająca subwencja oświatowe, przy jednoczesnym wzroście kosztów, które muszą ponosić samorządy.

– Wszyscy mamy jednak nadzieję, że w ciągu roku stopniowo będą się zmieniały kwoty zapisane w naszym budżecie, co umożliwi jak najlepszą realizację zadań na rzecz mieszkańców Radomia. Liczę, że politykę „tekturowych czeków” zastąpi stabilny system finansowania samorządów

mówił Radosław Witkowski.

Zgodnie z przygotowanym projektem budżetu, dochody miasta mają wynieść 1 mld 553 mln zł, a wydatki 1 mld 710 mln zł. Deficyt wyniesie 156,7 mln zł, a nadwyżka operacyjna, czyli różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi – 15 mln zł.

Inwestycje pochłoną 236,5 mln zł. To stanowi 13,8 proc. wszystkich wydatków. Jest to kwota o 93 mln zł wyższa niż planowano na rok bieżący. Wśród największych inwestycji jest kontynuacja budowy wiaduktu w ciągu ul. Żeromskiego oraz trasy N-S, a także: rozbudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym, budowa bloku z mieszkaniami na wynajem, budowa kolejnego żłobka i rozpoczęcie prac związanych z dokończeniem budowy stadionu przy ul. Struga 63.

W 2024 roku będzie kontynuowany Radomski Program Drogowy i Radomski Program Chodnikowy. W planach jest też przebudowa niebezpiecznych skrzyżowań, realizacja kolejnych „czynówek” i budowa ścieżek rowerowych.

Wśród inwestycji oświatowych miasta jest m.in. budowa sali do gimnastyki korekcyjnej w X Liceum Ogólnokształcącym, rozbudowa Zespołu Szkół Specjalnych i Placówek Oświatowych, budowa boisk przy PSP nr 7 oraz PSP nr 17 oraz budowa placu zabaw przy PSP nr 12. Plan inwestycyjny obejmuje też m.in. przebudowę i modernizację oraz zakup sprzętu dla szpitala, utworzenie Centrum Opiekuńczo-Wychowawczego oraz rozbudowę części parku na os. Gołębiów II.

Miasto w dalszym ciągu będzie też zabiegać o pieniądze na przebudowę ulicy Wolanowskiej, na przebudowę Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, rewitalizację parku im. J. Ruzika i przebudowę skweru ks. Z. Domagały. Chce również pozyskać unijne fundusze m.in. na park kulturowy, przebudowę płyty Rynku czy przebudowę fontann na ul. Żeromskiego.

Projektem budżetu Rada Miejska zajmie się 18 grudnia.

Źródło / fot. UM Radom