Inwestycje O tym się mówi Polska i świat

Projekt Szkoła Lidera umożliwi cyfryzację polskich firm

Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości zorganizowała konferencję prasową dotyczącą kolejnej edycji projektu Szkoła Lidera.

Szkoła Lidera to stacjonarny i kompleksowy kurs szkoleniowy, który skierowany jest głównie do kadry menadżerskiej wysokiego i średniego szczebla w branżach produkcyjnych lub usługowych wspierających produkcję, mogących skorzystać z wsparcia publicznego w sektorze MŚP.

Projekt ma przygotować przedstawicieli krajowych przedsiębiorstw do efektywnego zaplanowania procesu transformacji cyfrowej firm w kierunku zastosowania rozwiązań wzmacniających konkurencyjność w nowoczesnej gospodarce. Jak podkreślił Dyrektor Działu Zarządzania Wiedzą w Platformie Przemysłu Przyszłości Paweł Nowak:

Budujemy kompetencje po stronie przedsiębiorców, dlatego celem projektu jest to, aby w danej firmie na poziomie kierowniczym powstała świadoma kompetencja zarządzania procesem cyfryzacji. Dużą wartością programu jest to, że my pokazujemy technologię taką, jaką ona jest. Pokazujemy i mówimy przedsiębiorcom o ogromnych zaletach, szansach, jakie się z nowymi technologiami wiążą, ale mówimy też o zagrożeniach, wyzwaniach

Podczas dziewięciu zjazdów przedsiębiorcy będą uczestniczyli w spotkaniach i zajęciach z ekspertami oraz partnerami technologicznymi.

Szkoła Lidera wystartuje 8 marca 2023 roku. Tego dnia na stronie internetowej pojawi się formularz zgłoszeniowy. Po jego wypełnieniu nastąpi proces sprawdzenia kryteriów, który obejmie trzy etapy: kolejność zgłoszeń, weryfikacja pod kątem ilości pracowników w danej firmie oraz możliwości przeprowadzenia w niej transformacji cyfrowej.

Warto podkreślić, że program jest bezpłatny, realizowany w ramach pomocy publicznej. Przewidywana wartość wsparcia dla każdego uczestnika ma wynieść około 20 tys. zł.

Dotychczas Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości wyszkoliła 27 absolwentów w ciągu dwóch lat. Tegoroczna edycja przeznaczona jest dla 20 firm.

W Radomiu powstanie Fundacja Platforma Przemysłu Przyszłości [FOTO]