O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Radni powiatu radomskiego w obronie lasów [+FOTO]

Radni powiatu radomskiego w obronie lasów. Konferencja w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Lasów Państwowych w Jedlni – Letnisku przybliżyła uczestnikom problematykę leśnictwa i sektorów gospodarki z nim powiązanych, a także zagadnienia związane z funkcjonowaniem tego sektora w ramach Unii Europejskiej.

Radni powiatu radomskiego w obronie lasów. Konferencja w Leśnym Ośrodku Edukacyjnym Lasów Państwowych w Jedlni – Letnisku przybliżyła uczestnikom problematykę leśnictwa i sektorów gospodarki z nim powiązanych, a także zagadnienia związane z funkcjonowaniem tego sektora w ramach Unii Europejskiej. 

W tematykę tę wprowadził Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu.

– Dziękuję staroście i Radzie Powiatu Radomskiego za podjęcie uchwały w celu obrony lasów państwowych. W przypadku naszego terenu nawet 50 procent może być wyłączone z użytkowania. Wyłączenie części lasów z użytkowania to nie tylko możliwość pozyskiwania drewna, ale też grzybów, jagód, polowań, a nawet wyrzucenie z lasów pasiek pszczelich. Działania Parlamentu Europejskiego mają dwa cele. Pierwsze to zneutralizować protesty części państw Unii Europejskiej dotyczące wprowadzenia nie tylko strategii, ale w odniesieniu do lasów całego pakietu zielonego ładu. Druga rzecz to wprowadzić kontrolę Komisji Europejskiej nad Lasami Państwowymi organizacją zarządzającą największą powierzchnią lasów publicznych w Unii Europejskiej. To wprowadza niepokój nie tylko wśród leśników, ale też samorządów, przemysłu leśnego i wielu innych środowisk – mówił Andrzej Matysiak, dyrektor RDLP w Radomiu.

Radni powiatu w obronie lasów

– Na terenie naszego powiatu jest aż 40 tys. ha lasów, co stanowi około 27 proc. całej powierzchni. Nasz samorząd podjął stanowisko w obronie polskich lasów. Zachęcam, aby inne samorządy również przyjęły podobne stanowiska. Takie wzmocnienie tego głosu oddolnie, od samorządów, dla naszego rządu, pana premiera, pani minister, europarlamentarzystów, posłów i senatorów, jest bardzo ważne – zauważył Waldemar Trelka, starosta radomski.

Starosta radomski wraz z przewodniczącym Rady Powiatu Krzysztofem Murawskim zaapelowali do samorządowców, aby zapoznali się z uchwalonym przez Powiat Radomski stanowiskiem, sprzeciwiającym się próbom przejmowania kompetencji krajowych wobec leśnictwa i przyjmowali podobne uchwały w swoich samorządach różnych szczebli.

– Dziękuję panu dyrektorowi Andrzejowi Matysiakowi, panu nadleśniczemu Jerzemu Karaśkiewiczowi oraz pracownikom RDLP w Radomiu za pomoc w zorganizowaniu tego wydarzenia, które – mam nadzieję – przyczyni się do oddolnego wzmocnienia stanowiska polskiego rządu wobec prób przejęcia kompetencji krajowych wobec lasów przez Komisję Europejską – dodał Waldemar Trelka.

Minister Moskwa: obronimy polskie lasy!

Bardzo merytoryczne i zarazem ciekawe wystąpienie miała minister Anna Moskwa, która podkreśliła, że Lasy Państwowe bardzo aktywnie działają na rzecz ochrony polskich lasów, a konsekwencje przeniesienia kompetencji w tym zakresie na rzecz instytucji unijnych może spowodować wiele niekorzystnych zmian w modelu zarządzania lasami.

Minister Anna Moskwa przypomniała, że unijnym projektem dotyczącym zmiany traktatów w zakresie m.in. leśnictwa, w Parlamencie Europejskim zajmuje się obecnie komisja ds. konstytucji.

– Obronimy polskie lasy, by zostały w rękach tych, którzy zarządzają nimi najlepiej. Jeśli dojdzie do głosowania na poziomie państw członkowskich, na pewno będziemy przeciw. Państwa skandynawskie i państwa Południa mają podobne zdanie. Nie zgodzimy się na oddanie jakichkolwiek zasobów w zarządzanie unijne – zadeklarowała szefowa resortu klimatu i środowiska w obecności leśników i samorządowców.

Minister Czarnek odwiedził Radom

– Chcemy, aby pozostały w rękach tych, którzy zarządzają nimi najlepiej. W ubiegłym tygodniu miałam okazję spotkać się z komisarzem Unii Europejskiej do spraw środowiska Virginijusem Sinkevičiusem. Zaapelowałam o postawę komisji, gdyby doszło do debaty o przejęciu lasów państwowych z zarządzania krajowego w ręce europejskie, o właściwe zachowanie Komisji Europejskiej. Komisarz nie był świadomy tej inicjatywy w parlamencie – mówiła minister Moskwa podczas wizyty w Jedlni – Letnisko.

Ważny głos ekonomistów i leśników

Były również merytoryczne głosy ekonomistów: prof. Zbigniewa Krysiaka z Instytutu Myśli Schumana oraz dr Zbigniew Kuźmiuk, poseł do Parlamentu Europejskiego, który od lat obserwuje proces coraz większej – choć nie zawsze zgodnej ze zdrowym rozsądkiem – integracji unijnej.

– W Unii Europejskiej pojawiły się takie tendencje do przejmowania kolejnych kompetencji. Właśnie sprawa lasów jest tego doskonałym przykładem. Wiemy doskonale, że polityka leśna jest polityką każdego kraju członkowskiego. Jest to zapisane wyraźnie w traktatach. Niestety, konferencja dotycząca przyszłości Europy przebiegała w dziwny sposób. Miała być pokazem demokracji bezpośredniej. Do parlamentu do tej pory przyjeżdżali ludzie i mówili jak sobie wyobrażają przyszłość Unii Europejskiej. Przewagę w tego rodzaju debacie miały środowiska skrajne, które domagały się, aby gospodarka leśna była kompetencją Unii Europejskiej. Stąd właśnie inicjatywa Komisji Ochrony Środowiska i opinia i nie ulega wątpliwości, że potrzebne są tego typu debaty, abyśmy potrafili merytorycznie przeciwstawić się tym tendencjom – mówił eurodeputowany Zbigniew Kuźmiuk.

Eurodeputowany podkreślił również znaczenie sprawy.

– Ta sprawa ma niesamowicie ważny wymiar gospodarczy i ekonomiczny. Polska, jeśli chodzi o surowce i drewno jest czołowym dostawcą w Europie. Około 10 procent rynku Unii Europejskiej różnego segmentu posiada polski przemysł drzewny, celuloza, meblarstwo, papier. Około 500 tysięcy osób funkcjonuje w obszarze tego przemysłu. Jednym z ważnych filarów jest właśnie eksport. Te lasy należą do naszego polskiego domu. Gdyby ktoś wam wchodził do domowego ogródka i dyktował co macie tam na nim robić, to nie pozwolilibyście sobie na to – podkreślił profesor Zbigniew Krysiak z Instytutu Myśli Schumana.

Uczestnicy wysłuchali tez też fachowego spojrzenia na stan polskich lasów, którego dokonał Jan Tabor, zastępca Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych. Spotkanie zakończyło się sesją pytań i odpowiedzi, którą podsumował poseł Marek Suski.

– Powiat radomskie, to pierwszy powiat w Polsce, który podjął uchwałę w sprawie lasów. To jest nasz narodowy skarb, zielone złoto jak się je określa. Te zakusy już były kiedyś i udało się obronić. Mamy pół miliona głosów poparcia w obronie tych lasów. Będziemy bronić naszego dziedzictwa – zapowiada poseł Marek Suski.

Uczestnikami konferencji byli również parlamentarzyści: Dariusz Bąk, Anna Kwiecień i Agnieszka Górska, a także samorządowcy oraz środowiska związane z ochroną przyrody, rolnictwem, łowiectwem, wodami i leśnictwem.  Oprawę konferencji zapewnił Zespół Sygnalistów Myśliwskich przy RDLP w Radomiu, a uczestnicy mogli spróbować darów lasów, czyli żywność marki Lasów Państwowych „Dobre z Lasu”.

Warto jeszcze zaznaczyć, że przed rozpoczęciem konferencji pani minister, starosta radomski i przysuski, jak również zaproszeni goście złożyli kwiaty pod kamieniem pamiątkowym, poświęconym leśnikom pomordowanym w Katyniu. Kamień ten znajduje się na placu przed budynkiem Ośrodka.

Według danych ministerstwa, w Polsce ilość i zasobność lasów stale wzrasta. Podczas każdej godziny sadzonych jest ok. 50 tys. drzew. Trwale zrównoważona i wielofunkcyjna gospodarka, która prowadzona jest przez kolejne pokolenia leśników, przynosi wymierne efekty, czego dowodem jest m.in. 500 tys. osób zatrudnionych w tych sektorach drzewnych, które generują 2,3 proc. PKB.

Źródło: Powiat Radomski