Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Radom nadal się wyludnia. Znamy statystyki miasta za 2023 rok

Radom nadal się wyludnia. Nawet pomimo tego, że w ubiegłym roku liczba urodzeń przewyższyła liczbę zgonów. Urząd Miejski opublikował statystyki miasta za 2023 rok.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego z ostatnich lat dotyczące liczby ludności w Radomiu nie przynoszą optymizmu. Wręcz przeciwnie, sytuacja systematycznie się pogarsza.

Z ogólnodostępnych danych GUS wynika, że w 2021 roku Radom zamieszkiwało 208 091 osób. Jednakże, 30 czerwca 2023 roku liczba mieszkańców Miasta Radom wynosiła już zaledwie 196 918 osób, co plasuje nasze miasto na 15. pozycji w kraju pod względem liczby ludności. W porównaniu do lat poprzednich, zaobserwowano spadek liczby mieszkańców.

W 2023 roku urodziło się 2 321 radomian, z czego 390 przyszło na świat poza granicami kraju. Dla porównania, w 2022 roku zanotowano 2 110 urodzeń. Jednakże, liczba ta pozostaje znacznie niższa niż pięć lat temu. W 2018 roku Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu zarejestrował 3 552 urodzenia.

Spośród dzieci, które przyszły na świat w 2023 roku, 49% stanowiły dziewczynki, a 51% chłopcy. Najpopularniejsze imiona nadawane dzieciom to: Zuzanna, Zofia, Hanna, Laura, Oliwia, Liliana, Aleksander, Nikodem, Antoni, Jan, Franciszek, Ignacy.

W 2023 roku Urząd Stanu Cywilnego w Radomiu zarejestrował łącznie 765 małżeństw, w tym 404 małżeństwa wyznaniowe. 258 ślubów zawarto w Urzędzie Stanu Cywilnego, 23 w innych miejscach, takich jak szpital czy dom, 80 poza granicami Polski, które zostały wpisane do polskiego rejestru. 13 osób zawarło małżeństwa z cudzoziemcami.

Panie poślubiły obywateli z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Turcji i Czech, natomiast panowie obywatelki z Ukrainy, Bułgarii, Pakistanu i Zimbabwe. W 2023 roku do Urzędu Stanu Cywilnego wpłynęły także 344 wyroki o rozwodzie i 6 orzeczeń o separacji.

Z danych USC wynika, że w Radomiu mieszka obecnie 21 osób w wieku 100 lat i więcej. W 2023 roku zarejestrowano 3 137 zgonów, czyli o ponad 400 mniej niż rok wcześniej.

Wciąż w Radomiu mieszkają obywatele Ukrainy, którzy znaleźli tu schronienie po wybuchu wojny. Tylko w ubiegłym roku urząd wydał 857 nowych numerów PESEL nowym mieszkańcom, którzy zdecydowali się pozostać w Polsce na dłużej. Dla porównania, rok wcześniej numery PESEL w Radomiu otrzymało ponad 3,8 tys. obywateli Ukrainy.

W radomskich szkołach podstawowych i średnich naukę kontynuuje prawie 600 uczniów z Ukrainy. W radomskich przedszkolach publicznych w 2023 roku zapewniono opiekę 92 dzieciom, będącym uchodźcami z Ukrainy (wg stanu na dzień 30 września 2023 r.).

Pełen raport dostępny jest TUTAJ.

Źródło: Raport o stanie miasta Radom za rok 2023