Historia O tym się mówi Radom i okolice

Radomski Czerwiec ’76 – konferencja dla nauczycieli

Instytut Pamięci Narodowej wspólnie z Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu  zorganizował konferencję dla nauczycieli historii szkół podstawowych i średnich oraz wszystkich, którzy interesują się historią najnowszą naszego miasta.

Podczas spotkania zostało przedstawione tło wydarzeń, wraz z odniesieniem do sytuacji panującej w kraju, a także porównanie protestów radomskich z innymi miastami. Uczestnicy konferencji zapoznali się również z dostępnymi materiałami dotyczącymi radomskiego czerwca, które ułatwią prowadzenie lekcji w szkołach. Zebrani goście otrzymali broszurę „Śladami Czerwca 1976”, która jest swoistym przewodnikiem po Radomiu z czerwca 1976 roku.

O Radomskim Czerwcu opowiedział — dr Arkadiusz Kutkowski.

Fot. Michał Adamczyk