Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Radomski Szpital Specjalistyczny ma olbrzymie długi! W planach kredyt w parabanku

Radomski Szpital Specjalistyczny ma olbrzymie długi. Dyrektor placówki rozważa zaciągnięcie kredytu w parabanku.

O tym, że RSS zmaga się z długami poinformował Marek Pacyna, dyrektor Radomskiego Szpitala Specjalistycznego w piśmie skierowanym do członków rady społecznej.

Radomski Szpital Specjalistyczny obecnie znajduje się w bardzo trudniej sytuacji finansowej. Wprowadzone od 1 lipca 2022 roku ustawowe zmiany w zakresie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników ochrony zdrowia bez pokrycia w całości skutków tej regulacji ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia spowodowały, że Szpital utracił płynność finansową – napisał do członków rady społecznej dyrektor miejskiej lecznicy Marek Pacyna.

Głos zabrał radomski radny, Łukasz Podlewski, który opublikował pismo na swoim facebookowym profilu.

 – Należy jak najszybciej wprowadzić program naprawczy! Taka pożyczka to absolutna ostateczność. Do czego może to doprowadzić wszyscy wiemy – komentuje radny.

Łukasz Podlewski poinformował również, że wysłał zapytanie do włodarzy miasta dot. sytuacji RSS, jednak nie otrzymał żadnej odpowiedzi.

W wystosowanym piśmie Marek Pacyna poprosił o pozytywną opinię w sprawie zaciągnięcia pożyczki w wysokości 20 mln zł.  Jak poinformował otrzymane pieniądze miałyby zostać wykorzystane w ciągu roku „na częściową spłatę wymagalnych zobowiązań wobec kontrahentów”.

Państwowa Inspekcja Pracy w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym

Zobowiązania wymagalne, o których mowa w piśmie,  30 kwietnia wynosiły 26 mln zł. Dyrektor RSS dodał, że coraz częściej kontrahenci kierują sprawy niezapłaconych w terminie faktur do sądu, co ponownie nakłada koszty na placówkę.

Pożyczka, którą chce zaciągnąć Radomski Szpital Specjalistyczny ma być spłacana wraz z odsetkami, które wynosić mają 4% od wykorzystanej kwoty.

– Ratując zdrowie i życie ludzkie niejednokrotnie jesteśmy zmuszeni do zaakceptowania niekorzystnych dla Szpitala warunków. Dodatkowym obciążeniem jest drastyczny wzrost cen za leki, materiały medyczne, sprzęt medyczny jednorazowy, artykuły żywnościowe oraz media – pisze dyrektor.

Parabanki są instytucjami finansowymi, które działają na podobnej zasadzie jak tradycyjne banki, ale nie są objęte taką samą regulacją prawną i nadzorem, jakiego podlegają banki. Termin „parabank” jest używany głównie w Polsce i odnosi się do instytucji, które świadczą usługi finansowe poza tradycyjnym systemem bankowym.

Radom nie stara się o rekordowe pieniądze z Unii Europejskiej?

Miasto oferuje pomoc

Miasto jest gotowe udzielić Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu 5,6 mln zł nieoprocentowanej pożyczki. Ma to umożliwić szpitalowi uregulowanie najpilniejszych zobowiązań, bez konieczności zaciągania pożyczki na rynku komercyjnym.

– Ochrona zdrowia to jeden z naszych priorytetów. Dlatego, mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowotne mieszkańców Radomia i regionu szukamy rozwiązań, które pomogą szpitalowi zapewnić ciągłość wypłat wynagrodzeń, a także dostaw leków czy materiałów medycznych. Oczekujemy jednocześnie zwiększenia poziomu finansowania usług medycznych. To zadanie i obowiązek leżący po stronie Narodowego Funduszu Zdrowia. Mam nadzieję, że decyzje w tym względzie zostaną podjęte jak najszybciej. Jednocześnie liczymy, że doraźna pożyczka, której zamierzamy udzielić szpitalowi, umożliwi sfinansowanie niezbędnych wydatków w najbliższym czasie – mówi wiceprezydent Marta Michalska-Wilk.

Projekt uchwały umożliwiającej udzielenie Radomskiemu Szpitalowi Specjalistycznemu pierwszej transzy pożyczki w kwocie 4,1 mln zł trafi wkrótce pod obrady Rady Miejskiej. Dziś propozycja zostanie też omówiona na posiedzeniu Rady Społecznej RSzS.

Druga transza pożyczki planowana jest na sierpień.

Źródło: Łukasz Podlewski