O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej – zaprasza Akcja Katolicka

Regaty Żeglarskie Diecezji Radomskiej im. ks. dr Zdzisława Domagały w tym roku odbędą się po raz dziesiąty. Organizatorami regat są: Diecezjalny Instytut Akcji Katolickiej w Radomiu, Stowarzyszenie Środowisko Inicjatywa oraz Klub Żeglarski IKAR Jedlnia Letnisko i Klub Żeglarski PIONKI.

10. jubileuszowe regaty odbędą się w sobotę 2 września na zalewie w Jedlni Letnisko, w Stanicy Klubu Żeglarskiego IKAR. Żeglarskie wyścigi będą rozgrywane na łodziach klasy Omega Turystyczna, które zapewniają organizatorzy.

Program zawodów:

od 8.00 do 9.30  –  Zgłoszenia załóg do regat
10:00 – Odprawa sterników:
11:00 – Start pierwszego wyścigu
ok. 16:00 – Zakończenie wyścigów

Regaty będą rozgrywane systemem przesiadkowym. Przeprowadzone zostaną zgodnie z zasadami przekazanymi sternikom na odprawie przed zawodami. Ilość wyścigów zostanie określona w dniu regat i uzależniona będzie od ilości uczestników i warunków atmosferycznych.

Aby wziąć w nich udział należy spełnić kilka warunków. Jednym z nich jest dokonanie wpisowego w wysokości 250 zł. oraz kaucji zwrotnej w kwocie 200 zł. wpłaconej gotówką w dniu regat. Kaucja jest przeznaczona na usunięcie ewentualnych uszkodzeń łodzi. Jest zwracana po zakończeniu żeglarskich zawodów, w przypadku, gdy łódź nie będzie uszkodzona.

Organizatorzy zapewniają uczestnikom regat ciepły posiłek i wodę do picia, a także ubezpieczenie dla załóg na czas trwania żeglarskich zawodów.

W regatach mogą uczestniczyć załogi, złożone z minimum trzech załogantów i sternika z uprawnieniami Żeglarza Jachtowego lub wyższymi.

Załogi można zgłaszać za pomocą internetowego formularza. Zapisy trwają do 15 sierpnia 2023 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Biskup Radomski Marek Solarczyk, Waldemar Trelka Starosta Radomski, Piotr Leśnowolski Burmistrz Jedlni – Letnisko.

Inicjatorem diecezjalnych regat żeglarskich jest ks. Grzegorz Wójcik – Diecezjalny Asystent Akcji Katolickiej. Pierwsze regaty zorganizował w 2013 r., w 10. rocznicę śmierci ks. dr Zdzisława Domagały (1942 – 2003), pasjonata żeglarstwa, duszpasterza studentów, kapelana antykomunistycznej opozycji, organizatora pieszej pielgrzymki z Radomia na Jasną Górę.

Do udziału w regatach zgłaszają się różne formalne i nieformalne organizacje: rodziny, grupy znajomych, parafie, zespoły szkolne, kluby żeglarskie oraz drużyny harcerskie. W poprzednim roku po raz pierwszy w żeglarskich zawodach wzięła udział załoga księży diecezji radomskiej.

Więcej informacji na stronie Akcja Katolicka Diecezji Radomskiej.

 

 

Źródło: ak.radom.pl

Foto: diecezja.radom.pl