O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo Wiadomości

Rozpoczęła się 26. edycja konkursu „Ośmiu wspaniałych”

Rozpoczęła się 26. edycja konkursu „Ośmiu wspaniałych”. Organizuje go Stowarzyszenie Centrum Młodzieży ARKA w Radomiu we współpracy z Gminą Miasta Radomia. Można już zgłaszać kandydatów.

Konkurs ma na celu wyłonienie i promowanie pozytywnych postaw oraz działań wśród młodzieży szkolnej a także upowszechnienie idei pomagania drugiemu człowiekowi.

Zgłaszać można młodzież uczącą się w wieku od 13 do 18 lat z Radomia i z regionu radomskiego. Kandydaci muszą się wyróżniać spośród innych angażowaniem się w działalność charytatywną i prospołeczną. Mogą to być wolontariusze, harcerze, ochotnicy, którzy chcą coś robić oraz osoby indywidualne, nie należące do żadnych organizacji charytatywnych.

Zgłoszeń mogą dokonać: szkoła, dyrekcja, rodzice, placówka, gdzie działa młody wolontariusz, podopieczny, kolega, czy koleżanka. Kandydatura musi uzasadniona na piśmie i poparta przez osobę, bądź organizację, w której kandydat się udziela.

Kandydatów można zgłaszać do 16 lutego 2024 r. 
Zgłoszenia należy kierować w formie papierowej do SCM „Arka” – ul. Kelles-Krauza 19 i zostawiać na recepcji (wejście od ul. Niedziałkowskiego). Można to uczynić w godz. 7:00 – 19:00.

Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin można pobrać na stronie SCM „Arka”.

Źródła: stowarzyszenie.radom-arka.pl / radoplus.com.pl

Foto: diecezja.radom.pl