O tym się mówi Polska i świat

Rumia jako pierwsze pomorskie miasto z Systemem Indywidualnej Segregacji Opadów

Rumia jest pierwszym miastem na Pomorzu, które zastosowało Systemem Indywidualnej Segregacji Odpadów W ramach pilotażowej inwestycji na terenie gminy zainstalowanych zostało sześć tzw. gniazd z inteligentnymi pojemnikami, do których dostęp ma ponad 1700 mieszkańców współtworzących 735 gospodarstw domowych. System zaczął funkcjonować 16 grudnia zeszłego roku. Podobne systemy są w Świebodzinie, Zamościu, Śremie.

Rumia jest kolejnym miastem po Świebodzinie, Ciechanowie, Zamościu i Śremie, którego mieszkańcy mogą korzystać z nowoczesnego Systemu Indywidualnej Segregacji Odpadów. Zakupione przez urząd miasta rozwiązanie umożliwia gromadzenie danych o rodzaju i wadze wyrzuconych odpadów, a informacje te, przypisane do konkretnego gospodarstwa domowego, w przyszłości mają pozwolić rozliczać się za odpady tak jak za prąd, wodę czy gaz, na podstawie realnie wyprodukowanej masy odpadów. Koszt realizacji tej inwestycji to blisko 5,4 mln zł. Miasto zdobyło na ten cel dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład, Programu Inwestycji Strategicznych w wysokości 4,75 mln zł.

Nowe rozwiązanie testują mieszkańcy osiedla Janowo i osiedla przy ul. Dąbrowskiego 5, 7 i 9. Przy blokach mieszkalnych ustawionych zostało łącznie 75 modułów, do których wyrzucane są posegregowane śmieci. Producentem nowych modułów jest firma T-Master. Objęci systemem mieszkańcy otrzymali indywidualne kody QR stanowiące elektroniczny klucz do pojemników. Aby wyrzucić śmieci, należy nakleić odpowiedni kod QR na worek z posegregowanymi odpadami i zbliżyć go do czytnika, wówczas podnosi się klapa. Na wyświetlaczu oraz w aplikacji, do której dostęp mają zarejestrowani użytkownicy systemu, pojawia się informacja o wadze odpadów. Użytkowanie pojemników ułatwiają komunikaty głosowe. Urządzenia są w pełni bezdotykowe, dzięki czemu ich obsługa jest wygodna i higieniczna. Szczelnie zamknięte klapy eliminują również nieprzyjemne zapachy. Dodatkową korzyścią z zamontowania systemu jest poprawa bezpieczeństwa dzięki monitoringowi. Nagrania z kamer pozwalają identyfikować osoby, które np. porzuciły przy nich swoje odpady.

Jako miasto od lat podejmujemy różnorodne działania mające na celu zwiększenie poziomu segregacji odpadów komunalnych, przede wszystkich poprzez edukację dzieci i dorosłych. Dotychczasowe działania nie przyniosły jednak wystarczających efektów i przy obecnych przepisach prawa istnieje zagrożenie, że gmina, a więc pośrednio wszyscy mieszkańcy, będzie zmuszona płacić wysokie kary za nieosiągnięcie wymaganych poziomów recyklingu. Dzięki zdobyciu wysokiego dofinansowania zdecydowaliśmy się więc na kolejny krok – zastosowanie nowoczesnego systemu odbioru odpadów pozwalającego na przypisanie ilości i rodzaju generowanych odpadów do konkretnych lokali. System ten motywuje mieszkańców do segregowania odpadów, ponieważ likwiduje odpowiedzialność zbiorową. Jest to szczególnie ważne w zabudowie wielorodzinnej, gdzie poziom segregacji pozostawia wiele do życzenia. Mamy nadzieję, że dzięki realizacji tej inwestycji poprawimy odsetek recyklingu w naszym mieście i unikniemy płacenia wysokich kar – burmistrz Rumi Michał Pasieczny

źródło informacji: rumia.eu, portalsamorzadowy.pl