O tym się mówi Uncategorized

Rusza rozbudowa DK48 na przejściu przez Kozienice

Dziś GDDiKA podpisało umowę na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice. To trzeci i ostatni odcinek dróg krajowych przechodzących przez tą miejscowość, który zostanie rozbudowany.

Dziś 10 marca 2023 roku GDDiKA podpisało umowę na projekt i rozbudowę drogi krajowej nr 48 od km 128+678 do km 131+400 na odcinku przejście przez m. Kozienice. To trzeci i ostatni odcinek dróg krajowych przechodzących przez tą miejscowość, który zostanie rozbudowany.

Umowa

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum firm: Balzola Polska (lider) oraz Lantania (partner).  Wartość zadania wynosi 49,6 mln zł, a czas realizacji to 20 miesięcy od dnia podpisania umowy (do czasu objętego projektowaniem wlicza się okresy zimowe,  do czasu realizacji robót nie wlicza się okresów zimowych, tj. od 16 grudnia do 15 marca), czyli do kwietnia 2025r.

Nadzór

Nadzór inwestorski nad realizacją przedsięwzięcia prowadzić będzie konsorcjum firm: Eksametr oraz Miliarium.

Obowiązki wykonawcy

Zadaniem wykonawcy jest rozbudowa DK 48 w Kozienicach na długości 2,7 km. Ponadto powstanie nowy most nad rzeką Zagożdżonką, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Rozbudowa DK48/79 w Kozienicach

Rozbudowa DK79 oraz DK48 na przejściu przez m. Kozienice podzielona została na trzy odcinki:

odcinek I: 
DK 48 od km 127+683 do km 128+678 oraz DK 79 od km 80+449 do km 80+532 – zakończony w styczniu 2021 r.

W ramach tego zadania rozbudowana została DK48 i DK79 na długości ok. 1 km. Jest to droga jednojezdniowa, po jednym pasie ruchu w każdą stronę. Ponadto wybudowane zostały  chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

odcinek  II: 
DK 79 od km 80+558 do km 82+230. 30 października 2019r. podpisana została umowa z firmą Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki. Wartość zadania to ok. 46,6 mln zł, a zakończenie wszystkich prac budowlanych planowane jest w II kwartale 2023 r.

W ramach tego odcinka, na długości ok. 1,6 km rozbudowana została DK79. Ponadto powstał wiadukt drogowy nad koleją, chodniki i ścieżki rowerowe, odwodnienie trasy oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Inwestycja zlokalizowana jest w całości na terenie województwa mazowieckiego i przebiega przez gm. Kozienice.

Źródło: GDDiKA