Inwestycje Na czasie Radom i okolice Społeczeństwo

Są oferty w przetargach na budowę trybun i przebudowę ulicy Wolanowskiej

Są oferty w przetargach na budowę trybun i przebudowę ulicy Wolanowskiej. Teraz zostaną one sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

W pierwszym zostało złożonych osiem ofert, z których dwie mieszczą się w kwocie zapisanej w budżecie.

Firma Betonox Construction proponuje wykonanie prac za 39 mln 590 tys. zł, a Arbud Investment – za prawie 44 mln 100 tys. zł. Inwestycja będzie realizowana przez Urząd Miejski.

Projekt obejmuje kompleksowe wykonanie dwóch nowych trybun wraz z ich zadaszeniem oraz niezbędnym wyposażeniem i zapleczem sanitarno-usługowym, zlokalizowanym pod trybunami. Na nowych trybunach ma zostać zamontowanych ponad 5600 krzesełek

W przetargu na przebudowę całej ulicy Wolanowskiej wraz z przebudową skrzyżowania Maratońskiej i Dębowej, do Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji wpłynęło pięć ofert. Tu też dwie firmy zaproponowały ceny mieszczące się w założonym budżecie.

Oferta firmy Strabag opiewa na nieco ponad 58 mln 330 tys. zł, natomiast Budromostu-Starachowice na ponad 58 mln 650 tys. zł. Zgodnie z projektem przebudowane zostaną oba odcinki Wolanowskiej: od Kieleckiej do NSZZ Solidarność oraz od NSZZ Solidarność do granicy miasta.

Na odcinku miejskim, po północnej stronie powstanie chodnik, natomiast po południowej chodnik i ścieżka rowerowa. Z kolei na odcinku krajowym, po obu stronach drogi będą się znajdowały ciągi pieszo-rowerowe o szerokości 3 metrów.

Zwycięzca będzie miał na wykonanie prac 18 miesięcy.

Teraz oferty złożone w obu przetargach zostaną sprawdzone pod względem formalnym i rachunkowym.

Źródło: UM Radom