Radom i okolice Społeczeństwo

Święto Kolejarza oraz Dzień Pracownika ZDZ za nami!

Święto Kolejarza oraz Dzień Pracownika ZDZ za nami! W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego odbyły się uroczystości.

W Szkołach im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu Zakładu Doskonalenia Zawodowego odbył się uroczysty apel z okazji Dnia Pracownika Zakładu Doskonalenia Zawodowego połączony z dorocznym Świętem Kolejarza. W trakcie uroczystości wręczono m.in. przedstawicielom Policji złote odznaki „Za zasługi dla ZDZ”.

Staraniem dyrekcji, nauczycieli i uczniów została zorganizowana uroczysta akademia, w czasie której przedstawiono krótki rys historyczny Szkół ZDZ oraz zawód kolejarza. Wśród gości byli m.in. przedstawiciele Straży Ochrony Kolei, kierownictwa PKP, wojska i Policji.

Apel rozpoczął pokaz musztry paradnej w wykonaniu uczniów klas o profilu policyjnym. Uroczystość stała się także okazją do przyznania wyróżnień  w postaci złotej odznaki „Za zasługi dla ZDZ”. Wśród wyróżnionych znaleźli się Komendant Wojewódzki Policji zs. w Radomiu nadinsp. Waldemar Wołowiec, Komendant Miejski Policji w Radomiu insp. Konrad Krakowiak, Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji zs. w Radomiu podinsp. Katarzyna Kucharska oraz Naczelnik Wydziału ds. Ceremoniału Policyjnego Gabinetu Komendy Głównej Policji mł. insp. Roman Maciejewski.

Dyrektor szkoły Katarzyna Kołodziejska podziękowała obecnym pracodawcom z branży kolejowej, dzięki którym uczniowie doskonalą kwalifikacje zawodowe podczas staży i praktyk.

Od lat Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu współpracuje ze Szkołami m. 72 Pułku Piechoty w Radomiu, które w swojej ofercie kształcenia mają klasy o profilu policyjnym.

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu są jedyną placówką oświatową w Radomiu i subregionie, które przygotowuje kadry  dla kolei.