Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice Społeczeństwo

Szpitalny Oddział Ratunkowy w RSS zostanie rozbudowany i nowocześnie wyposażony

Prawie 15 mln zł otrzyma Radomski Szpital Specjalistyczny z Ministerstwa Zdrowia na modernizację i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Wcześniej – przypomnijmy – szpitalowi została także przyznana dotacja z rezerwy budżetu państwa na rozbudowę SOR w kwocie 35 mln zł.

– Jesteśmy już w przededniu otwarcia ofert w przetargu na wykonanie rozbudowy oddziału. Teraz pozyskaliśmy natomiast pieniądze na poprawę infrastruktury informatycznej czyli wyposażenie nowej serwerowni, budowę systemu poczty pneumatycznej, a także zakup sprzętu medycznego na miejsce obecnego, który ma od 5 do 10 lat. To inwestycje, które poprawią warunki pracy personelu oraz komfort i bezpieczeństwo pacjentów

mówi wiceprezydent Marta Michalska-Wilk.

Zaplanowane działania są wynikiem analiz prowadzonych przez Radomski Szpital Specjalistyczny pod kątem możliwości usprawnienia procesu przyjmowania i diagnostyki pacjentów SOR.

– Ważnym elementem jest planowana budowa systemu poczty pneumatycznej.  Znacznie usprawni to przekazywanie próbek do laboratorium. Czas oczekiwania na wyniki badań diagnostycznych skróci się o ok. 60 procent. Dodatkowo będziemy mieli nowy, nowoczesny sprzęt, który ułatwi diagnozowanie i leczenie pacjentów. Chcemy wprowadzać w Radomskim Szpitalu Specjalistycznym europejskie standardy i wierzymy, że dzięki przyznanemu dofinansowaniu ten cel na Szpitalnym Oddziale Ratunkowym szybko osiągniemy

mówi zastępca dyrektora Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Jerzy Zawodnik.

Wśród nowych urządzeń medycznych, które mają zostać zakupione dla Szpitalnego Oddziału Ratunkowego są m.in. aparaty RTG i USG, respirator, stół operacyjny, aparat do terapii nerkozastępczej, aparat do znieczulania oraz videobronchoskop i wideolaryngoskop.

Źródło: UM Radom