Radom i okolice

Bezrobocie w powiecie radomskim najwyższe w całym województwie mazowieckim

Urząd Statystyczny w Warszawie opublikował najnowszy raport dotyczący rynku pracy w województwie mazowieckim w 2021 r. Powiat radomski odnotował najwyższą stopę bezrobocia w całym województwie.

Read More
Radom i okolice

We wrześniu odnotowano w powiecie radomskim wyosoką stopę bezrobocia

Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał strukturę zatrudnienia dla województwa mazowieckiego we wrześniu 2022 r. Wysoką stopę bezrobocia odnotowano w powiecie radomskim – 17,3%.   Urząd Statystyczny w Warszawie zbadał strukturę zatrudnienia dla województwa mazowieckiego we wrześniu 2022 r. Przeciętne zatrudnienie w przedsiębiorstwach, gdzie liczba osób pracujących przekracza 9 osób, wyniosła dla województwa 1577 tys. osób,

Read More