Historia Na czasie O tym się mówi Radom i okolice Wyróżnione

Powstanie Styczniowe na ziemi radomskiej

Powstanie Styczniowe było najdłużej trwający zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej. Trwało aż 1,5 roku na ziemiach dawnej Rzeczpospolitej – także na terytorium dzisiejszej Litwy, Ukrainy i Białorusi. Po obu stronach konfliktu pod bronią znalazło się ok. 500 tys. osób, przy czym 150-200 tys. pod sztandarami powstańczymi (najwięcej w jednej chwili walczyło ok. 30 tys. osób),

Read More
Historia Radom i okolice Społeczeństwo

160 lat temu poległ w walce płk Dionizy Czachowski

6 listopada 1863 r. w Jaworze Soleckim poległ w walce z Rosjanami płk Dionizy Czachowski.

Read More