O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Tobiasz Bocheński został nowym wojewodą mazowieckim

Tomasz Bocheński został nowym wojewodą mazowieckim. Zastąpił na tym stanowisku Konstantego Radziwiłła.

Tobiasz Bocheński został nowym wojewodą mazowieckim. Zastąpił na tym stanowisku Konstantego Radziwiłła.

We wtorek 18 marca 2023 roku, Mateusz Morawiecki powołał Tomasza Bocheńskiego do pełnienia funkcji wojewody mazowieckiego.

W dniu powołania Wojewoda Mazowiecki Tobiasz Bocheński spotkał się w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z I Wicewojewodą Sylwestrem Dąbrowskim oraz II Wicewojewodą Arturem Standowiczem. W trakcie spotkań omówił najważniejsze bieżące sprawy.

Tobiasz Bocheński jest doktorem nauk prawnych o specjalności doktryny polityczno-prawne. W roku 2019 obronił rozprawę pt. Cato’s Letters. Polityczno-prawny wymiar republikańsko-liberalnej syntezy. Ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego .

W 2012 roku objął stanowisko sekretarza do spraw naukowych Centrum Myśli Polityczno-Prawnej im. Alexisa de Tocqueville’a. Od 25 listopada 2019 roku pełnił funkcję Wojewody Łódzkiego.

Źródło: Mazowiecki Urząd Wojewódzki