Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

Trwa przebudowa ulicy Piwnej i Zgodnej

Trwa przebudowa ulicy Piwnej i Zgodnej. Realizacja inwestycji będzie kosztowała ponad 6 milionów 800 tysięcy złotych.

W pierwszej kolejności wykonawca przystąpił do przygotowania terenu pod budowę przedłużenia ulicy Piwnej do Staromiejskiej. Teraz w tym rejonie trwają prace związane z budową kanalizacji.

Ulica Piwna i Zgodna zostaną rozbudowane

Przypomnijmy, że inwestycja obejmuje przebudowę ulicy Piwnej na całej jej długości. Oprócz nowej nawierzchni jezdni ma także powstać chodnik z kostki, a za budynkiem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej – nowy parking. Przebudowana zostanie także kanalizacja. Tu część prac – wraz z odtworzeniem nawierzchni ulicy Zgodnej – wykonają Wodociągi Miejskie.

Prace wykonuje firma Zbig-Bet. Realizacja inwestycji będzie kosztowała ponad 6 milionów 800 tysięcy złotych.