Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo Wyróżnione

Trwają zaawansowane prace przy budowie trasy N-S [+FOTO]

Trwają zaawansowane prace przy budowie trasy N-S. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Na trzecim etapie budowanej trasy N-S gotowe są dwa przepusty oraz most, a przejście podziemne jest już na etapie montażu zbrojenia. Tam, gdzie było to do tej pory możliwe, budowlańcy postawili betonowe krawężniki i obrzeża, wykonali częściowo podbudowę jezdni oraz zamontowali wpusty kanalizacyjne i doprowadzili instalację elektryczną.

Po okresie zimowym sporo zmieniło się na placu budowy. Nie było mowy o całkowitym przestoju, a tylko o dostosowywaniu zakresu prac do aktualnych warunków pogodowych.

Niemalże gotowy jest już most nad Potokiem Północnym w ciągu przyszłego połączenia trasy N-S z ulicą Olsztyńską – naprzeciw boiska szkoły podstawowej. Zakończyły się ponadto roboty przy budowie przepustów w pobliżu zbiornika retencyjnego. Jednym już popłynął wspomniany potok, zaś drugi będzie docelowo służył pieszym oraz rowerzystom. Niedawno ruszyła budowa przejścia podziemnego – za budynkami administracji Radomskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przy ulicy Andersa. Będzie to element dojścia do północnej części peronu przystanku kolejowego Radom-Gołębiów.

Wcześniej MZDiK informował że, etap IIIA trasy N-S będzie nieco dłuższy niż to było planowane. Początkowo miał kończyć się tuż za ulicą Struga, a teraz wiadomo, że pobiegnie on do końcówki ulicy Andersa (oczywiście nadal jest planowana w przyszłości rozbudowa o etap IIIB do ulicy Energetyków – przedłużenie nie jest tematem zamkniętym).

Jesienią zostały rozebrane budynki kolidujące z budowaną trasą przy ulicy Szklanej. To pozwoliło na kontynuowanie robót ziemnych i kanalizacyjnych.

Na większości powstającego odcinka zostały już wykonane nasypy lub wykopy, a pracownicy wykonawcy inwestycji postawili krawężniki, dzięki czemu jest dobrze widoczny zarys przebiegu przyszłej drogi wraz ze skrzyżowaniami. Stoją także obrzeża ciągów pieszo-rowerowych. Wiosną, kiedy pogoda na to pozwoli, będzie tam układana nawierzchnia bitumiczna. Są poza tym montowane instalacje przyszłego oświetlenia ulicznego.

– Wykonawca nie przerywa robót, ale z niecierpliwością czeka na wiosenną poprawę pogody, która pozwoli na dalsze prace w miejscach, w których obecnie teren jest mocno nasiąknięty wodą. To nie tylko typowe roboty drogowe, lecz też konieczność usunięcia dzikiego wysypiska śmieci, odkrytego na przedłużeniu ulicy Katowickiej

przekazał Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu.

Jak informowaliśmy wcześniej, na podstawie specjalistycznych badań Państwowego Instytutu Geologicznego okazało się, że pod ziemią zalega około 10 tysięcy ton różnych odpadów, między innymi stłuczki szklanej, starych ubrań itp.

Konieczne jest ich wywiezienie na wysypisko, żeby móc zbudować trasę N-S na stabilnym gruncie. Wywózka ruszy wiosną, bo też jest ona pośrednio uzależniona od dobrych warunków pogodowych. Na razie roboty drogowe zostały czasowo wstrzymane jedynie na tym krótkim fragmencie. W pozostałych miejscach są prowadzone zgodnie z planem. Obecny stan zaawansowania inwestycji nie wskazuje na to, aby termin oddania trasy do użytku mógł być opóźniony.

Wykonawcą inwestycji jest firma Strabag z Pruszkowa. Ten ważny etap trasy N-S ma powstać do wiosny 2025 roku. Połączy ona rondo Zapały w Śródmieściu (obok budowanego nowego wiaduktu nad torami) z Gołębiowem I. Odciąży zarówno ulicę Szklaną, jak też fragmenty ulic Struga, Zbrowskiego, Żeromskiego oraz 25 Czerwca. Trasa przebiegnie głównie wzdłuż linii kolejowej do Warszawy. W trzech miejscach będzie można z niej zjechać na osiedle Nad Potokiem, natomiast w dwóch – na Gołębiów I. Powstanie też węzeł drogowy przy ulicy Struga (w pobliżu wiaduktu nad torami).

Źródło: MZDiK