Radom i okolice Społeczeństwo

Udana kwesta na cmentarzu na Limanowskiego

Tradycyjnie, w dniu Wszystkich Świętych, na Cmentarzu Rzymskokatolickim przy ul. Limanowskiego w Radomiu odbywała  się kwesta na renowacje zabytkowych nagrobków, podczas której zebrano ponad 25 tys. zł.

Organizatorem zbiórki jest Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego (SKOZCR) w Radomiu. Na cmentarzu przy ul. Limanowskiego znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków wpisanych do rejestru zabytków województwa mazowieckiego, z czego wiele z nich czeka na pilne prace konserwatorskie. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku poddawać renowacji.

 – Społeczny Komitet Ochrony Zabytkowego Cmentarza Rzymskokatolickiego składa podziękowanie za wszystkie datki, które trafiły na odnowę zabytkowych nagrobków. Dziękujemy wszystkim, którzy choćby najmniejszą sumą wsparli renowację najstarszych i najpiękniejszych pomników na naszej zabytkowej, radomskiej nekropolii. W tym roku uzyskaliśmy 25 259 zł.  To bardzo dobry wynik, który pozwoli nam na podjęcie kolejnej renowacji w roku 2024. Szczególną wdzięczność kierujemy do wolontariuszy, zbierających datki, w tym młodzieży radomskich szkół. Nasz cmentarz, dzięki wspólnemu wysiłkowi, przez ostatnie lata stał się nie tylko pięknym przykładem pamięci o bliskich zmarłych, ale również troski o materialną i duchową wartość sztuki cmentarnej, czego świadectwem są między innymi wyniki dorocznych kwest Komitetu

podkreśla Sławomir Adamiec, zastępca przewodniczącego Zarządu SKOZCR w Radomiu.

Na radomskiej nekropolii rzymskokatolickiej znajduje się ponad 300 zabytkowych nagrobków, wpisanych do rejestru zabytków woj. mazowieckiego, z czego wiele z nich czeka  na pilne prace konserwatorskie. Dzięki ofiarności społecznej, część z nich udaje się każdego roku, poddawać pracom renowacyjnym.

Na radomskim Cmentarzu Rzymskokatolickim pochowanych jest ponad 200 tys. zmarłych, wśród których spoczywają m.in.: żołnierze napoleońscy i Królestwa Polskiego, powstańcy styczniowi, legioniści Piłsudskiego, żołnierze z kampanii wrześniowej i czasu okupacji, w tym gen. Wł. Andersa, którzy walczyli pod Monte Cassino i po powrocie do Polski, zmarli na Ziemi Radomskiej. Tutaj pochowani są również m.in.: malarz batalista Józef Brandt († 2 czerwca 1915 w Radomiu), major T. Brzęk – Osiński, dr Teofil Rewoliński (1821 – 1899) – doktor medycyny i inspektor Urzędu Lekarskiego, wybitny Senator II RP.