Inwestycje Radom i okolice Społeczeństwo

Uniwersytet Radomski otworzył strzelnicę dla studentów

Uniwersytet Radomski otworzył strzelnicę dla studentów. Inwestycja jest związana z wprowadzeniem nowego kierunku studiów „Bezpieczeństwo Wewnętrzne” na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego.

Z każdym rokiem Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego wzbogaca się o nowe pracownie. Pierwszą z nich była sala rozpraw, a w kolejnym roku pozyskano laboratorium kryminalistyczne. Teraz, nasza radomska uczelnia otworzyła strzelnice dla studentów.

– W związku z wprowadzeniem nowego kierunku studiów Bezpieczeństwo Wewnętrzne na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego, staramy się zapewnić naszym studentom oprócz wiedzy akademickiej również zajęcia praktyczne

mówiła dr hab. prof. ucz. Joanna Smarż, dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Radomskim.

W otwarciu strzelnicy udział wzięli prorektor Uniwersytetu Radomskiego prof. dr hab. inż. Wojciech Żurowski, szef szkolenia 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu mjr Tomasz Klimaszewski oraz wykładowcy WPIA.

– Te inicjatywy wychodzą od władz wydziałowych, kadry dydaktycznej, ale i samych studentów. Kilka miesięcy temu podjęliśmy działania, jako władze wydziału z kolegami wykładowcami starania o pozyskanie karabinków treningowych w ramach donacji z Fundacji Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Udało się, rozpoczynamy zajęcia praktyczne dla studentów w odremontowanej strzelnicy Uniwersytetu Radomskiego, dzięki wsparciu Pana Rektora profesora Sławomira Bukowskiego. Strzelnica umożliwi studentom praktyczne szkolenie statyczne, dynamiczne z użyciem Pneumatycznych Karabinków Treningowych BERYL. Będzie ono realizowanie na podstawie programów szkolenia w Siłach Zbrojnych RP. Naukę i nadzór nad zajęciami zapewni wykwalifikowana kadra byłych żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy Policji

przekazali włodarze Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego.

– Należy podkreślić, że nasze kierunki to również wartość dodana do tworzenia zasobów osobowych dla służb mundurowych oraz budowania Bezpieczeństwa Narodowego Polski.

dodali.

Dzięki pozyskaniu karabinków, pierwsze grupy studentów na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne oraz Prawo zostały już przeszkolone w semestrze letnim z kanonów bezpieczeństwa na strzelnicy oraz ze szczegółowymi zasadami bezpiecznego strzelania.

Pierwsze zajęcia strzeleckie odbyli także przedstawiciele studentów 1, 2 i 3 roku Bezpieczeństwo Wewnętrzne. Zakończyli je z doskonałymi wynikami punktowymi na celność i zgrywanie przyrządów.

– Współpracujemy, jako wydział także z żołnierzami z 6 Mazowieckiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej w Radomiu, dlatego dzisiaj widzimy naszych studentów w mundurach Sił Zbrojnych RP, którzy są jednocześnie żołnierzami 6 MBOT

mówiła prof. Joanna Smarż, dziekan Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Radomskim.

– Cykliczne zajęcia praktyczne ze studentami będą realizowane na strzelnicy w kolejnym semestrze. Skupimy się wtedy na szkoleniu z użytkowania i obchodzenia się z pneumatycznym karabinkiem treningowym, jako odwzorowaniem bojowego karabinka szturmowego BERYL. Ćwiczenia skierowane będą również na naukę wyrobienia prawidłowych nawyków podczas strzelania, przyjmowania postaw strzeleckich, nauka zgrywania przyrządów celowniczych oraz oddawania strzałów pojedynczych oraz seriami

dodała.

Podkreślić należy, że pneumatyczny karabinek treningowy BERYL (PKT) jest repliką bojowego 5,56 mm karabinka szturmowego wz. 96 BERYL. Stanowi on element wspomagający proces szkolenia strzeleckiego i taktycznego w jednostkach wojska, policji, oddziałach paramilitarnych. Przeznaczony jest do szkolenia podstawowego i uzupełniającego żołnierzy wojsk operacyjnych, specjalnych i Obrony Terytorialnej w ramach szkolenia strzeleckiego i taktycznego zgodnie z obowiązującymi programami szkolenia w Siłach Zbrojnych RP.

Źródło: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Radomskiego