Radom i okolice Społeczeństwo

W mieście wdrożony zostanie Inteligentny System Transportowy

W mieście wdrożony zostanie Inteligentny System Transportowy. Rozstrzygnięto przetarg.

Miejski Zarząd Dróg i Komunikacji w Radomiu rozstrzygnął następny przetarg na przygotowanie dokumentacji projektowej dla potrzeb rozwoju zrównoważonej mobilności w ramach programu Polska Wschodnia (etap I).

Dotyczy on wdrożenia w mieście Inteligentnego Systemu Transportowego – w celu sprawnego zarządzania ruchem drogowym i nadania priorytetu dla autobusów miejskich.

Przypomnijmy, że Radom po raz pierwszy może otrzymać pieniądze z programu Polska Wschodnia. Mowa tutaj nawet o 45 milionach euro. Województwo mazowieckie było dotychczas wyłączone z podziału takich funduszy. Aby móc ubiegać się o te pieniądze, konieczne jest wcześniejsze opracowanie odpowiednich dokumentacji projektowych.

Systemy ITS (skrót z języka angielskiego od Intelligent Transport Systems) wspomagają efektywne wykorzystywanie infrastruktury transportowej, dostarczając zarazem uczestnikom ruchu informacji na temat warunków poruszania się po mieście. Systemy takie optymalizują też pracę urządzeń sterujących ruchem drogowym i transportem publicznym.

Zamówienie obejmuje sygnalizację świetlną na 38 skrzyżowaniach ulic albo pojedynczych przejściach dla pieszych w Radomiu (w tym na trzech skrzyżowaniach i czterech przejściach, gdzie teraz jeszcze jej nie ma).

Będą to ciągi ulic: Michalczewskiego, Jana Pawła II, alei Grzecznarowskiego, Dowkontta, Poniatowskiego, Beliny-Prażmowskiego, 25 Czerwca, Traugutta, Słowackiego, Kelles-Krauza, Struga, Malczewskiego, Żwirki i Wigury, Chrobrego, 11 Listopada, Warszawskiej, Żółkiewskiego i Mieszka I.

Projektanci muszą przygotować dokumentację w taki sposób, aby położyć nacisk na priorytety dla komunikacji miejskiej. To nie tylko dostosowanie cykli świateł do ruchu autobusów, ale także wyznaczenie buspasów i kontrapasów dla transportu publicznego w miejscach, gdzie będzie to możliwe i potrzebne.

W przetargu złożyły swoje oferty dwie firmy z Warszawy. Obie zmieściły się w kwocie zarezerwowanej na realizację tego zadania, która wynosiła 400 tysięcy złotych. Wygrała tańsza oferta (320 tysięcy złotych), złożona przez Polską Agencję Ewaluacji Sektora Publicznego S.A. Zwycięzca postępowania będzie miał 12 miesięcy od podpisania umowy z nami na przygotowanie niezbędnej dokumentacji projektowej dotyczącej wdrożenia w naszym mieście systemu ITS.