Radom i okolice Społeczeństwo

W Radomiu powstają dwa branżowe centra umiejętności

W Radomiu powstają dwa branżowe centra umiejętności. Będą to ośrodki kształcenia kadr dla nowoczesnej gospodarki.

Jedno z centrów będzie się specjalizowało w dziedzinie automatyki przemysłowej i będzie funkcjonowało w pomieszczeniach Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego przy ul. Kościuszki. Drugie, powstające w Zespole Szkół Budowlanych, będzie szkoliło specjalistów z zakresu prac wykończeniowych.

W obu miejscach trwają prace związane z przygotowaniem pomieszczeń, a Rada Miejska przyjęła uchwały w sprawie utworzenia obu centrów i ich włączenia w struktury macierzystych placówek oświatowych.

– To nasz kolejny krok jeśli chodzi o rozwój kształcenia zawodowego w mieście. Już kilka lat temu wdrożyliśmy system kształcenia dualnego dający uczniom możliwość łączenia nauki w szkole ze zdobywaniem praktycznych umiejętności u pracodawców. Teraz tworzymy dwa branżowe centra umiejętności, z których oferty będą mogli korzystać uczniowie, studenci, a także nauczyciele, wykładowcy i pracownicy branż

mówi prezydent Radosław Witkowski.

Branżowe centra umiejętności będą prowadzić szkolenia zawodowe, które mają uzupełnić dotychczasowe formy pozaszkolnego kształcenia ustawicznego. Będą przygotowywały kadry oraz dopasowywały umiejętności i kwalifikacje przyszłych pracowników do wymogów rynku.

W całym kraju ma powstać ponad 120 branżowych centrów umiejętności. Każde z nich będzie się specjalizowało w innej dziedzinie. Dwa radomskie projekty, w konkursie ogłoszonym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, uzyskały dofinansowania w łącznej kwocie ponad 26 mln zł.

Pieniądze są przeznaczone na adaptację pomieszczeń oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

– Oba nasze projekty zostały bardzo wysoko ocenione. Jestem przekonana, że ich realizacja zakończy się sukcesem, zwłaszcza, że w obu zawodach poszukiwani są specjaliści. Jestem przekonana, że Radom zaistnieje na ogólnopolskiej mapie oświatowej jako miejsce, w którym kształcenie zawodowe odbywa się na najlepszym sprzęcie i w oparciu o najlepsze rozwiązania organizacyjne

mówi zastępca prezydenta Katarzyna Kalinowska.

Pierwsze zajęcia w branżowych centrach umiejętności są planowane już na początku przyszłego roku.

Źródło: UM Radom