O tym się mówi Uncategorized

W Radomiu powstanie ponad 90 nowych mieszkań?

W Radomiu powstanie ponad 90 nowych mieszkań? Takie plany ma RTBS „Administrator”. Rada Miejska przyjęła uchwałę w tej sprawie.

Ponad 90 mieszkań na wynajem planuje wybudować przy ulicy Józefowskiej Radomskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego „Administrator”. Rada Miejska przyjęła uchwałę w sprawie wniesienia do spółki terenu o powierzchni 7,8 tys. metrów kwadratowych, na którym miałyby powstać dwa nowe bloki.

Przygotowana koncepcja obejmuje także zagospodarowanie terenu wokół budynku, w tym budowę miejsc parkingowych i placu zabaw. „System mieszkań „na wynajem” cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców, których nie stać na zakup mieszkania lub jego wynajem na rynku prywatnym.

Od wielu lat istnieje bardzo duże zapotrzebowanie na tego typu inwestycje mieszkaniowe. 

ostatnim czasie dodatkowym utrudnieniem dla osób zainteresowanych kupnem mieszkania stał się wzrost kosztów kredytów i ich niższa przyznawalność” – napisano w uzasadnieniu projektu uchwały Rady Miejskiej. 

Z danych, którymi dosponuje spółka wynika, że obecnie na wynajęcie mieszkania oczekuje ponad dwieście osób. Na realizację inwestycji przy ulicy Józefowskiej RTBS Administrator zamierza pozyskać zewnętrzne finansowanie.

Miasto przygotowuje się także do budowy bloku, również z 90 mieszkaniami na wynajem, u zbiegu ulic Piastowskiej i Łokietka. Gotowy jest już projekt budynku i zostało wydane pozwolenie na budowę. Urząd Miejski zabiega o dotację z Banku Gospodarstwa Krajowego, która może pokryć do 80 proc. kosztów inwestycji.