Inwestycje O tym się mówi Radom i okolice

W tym roku odbędzie się przetarg na S12 w województwie mazowieckim

Tegoroczny przetarg na S12 będzie obejmował około 30 kilometrów. 

Przygotowywana jest dokumentacja dla drogi ekspresowej S12 od granicy województwa mazowieckiego i łódzkiego do Radomia i dalej do obwodnicy Puław w województwie lubelskim.

Przyszła trasa o długości ok. 41,3 km przebiegać będzie przez teren gmin Gielniów, Przysucha (gm. wiejska), miasto Przysucha, Wieniawa, Wolanów i Orońsko. Droga na tym odcinku będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu. Dostępność do niej odbywać się będzie poprzez trzy węzły: Gielniów, Przysucha i Wieniawa.

Prace geodezyjne zostały zakończone, natomiast dobiegają końca prace geologiczne. Na ten rok zaplanowany jest przetarg na S12, który obejmie zaprojektowanie i realizację 29,5 km S12 od granicy województwa łódzkiego/mazowieckiego do planowanego węzła Wieniawa (z węzłem).

Droga ekspresowa S12 ma być gotowa w całości do 2030 roku

W przypadku odcinka na wschód od Radomia toczy się postępowanie administracyjne prowadzone przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Warszawie. We wniosku o uzyskanie DŚU wskazaliśmy jako preferowany wariant B (kolor brązowy) z podwariantem AB. Wybrany wariant o długości ok. 67 km przebiega przez teren gmin Orońsko, Kowala, Skaryszew, Gózd, Tczów, Zwoleń, Przyłęk, Policzna i Puławy. Przyszła trasa będzie posiadała dwie jezdnie po dwa pasy ruchu, a dostępność do niej odbywać się będzie poprzez siedem węzłów: Radom Południe, Radom Kowala, Radom Skaryszew, Tczów, Zwoleń, Czarnolas i Puławy Zachód (dawniej Bronowice)

Źródło: gov.pl