Radom i okolice

Więźniowie w miniony weekend sprzątali las

W ostatni weekend grupa więźniów, pod nadzorem Służby Więziennej i pracowników Nadleśnictwa Dobieszyn, sprzątała las.

Więźniowie, którzy sprzątali las, są osadzeni w Areszcie Śledczym w Grójcu. Współpraca między jednostką penitencjarną a Nadleśnictwem Dobieszyn trwa już rok. Wspólnie realizują programy resocjalizacji sprzyjających społecznej readaptacji osób pozbawionych wolności, edukacji z zakresu ochrony przyrody oraz rozwijanie świadomości ekologicznej wśród skazanych, oraz poprawę warunków bytowych dziko żyjących zwierząt.

Jak podkreśla ppor. Bartosz Muszyński, funkcjonariusz Służby Więziennej z Aresztu Śledczego w Grójcu, współpraca z Nadleśnictwem to także niezwykle ważne przedsięwzięcie dla osadzonych, sprzyjające przywracaniu skazanych do społeczeństwa. Działanie na rzecz ochrony środowiska i ekologii wzmacnia poczucie odpowiedzialności, kształtuje właściwe nawyki dbania o najbliższe otoczenie, a możliwość wykonania profesjonalnych urządzeń gospodarki leśnej sprzyja nabywaniu nowych umiejętności zawodowych, ułatwiających w przyszłości zdobycie zatrudnienia. Udział skazanych w cyklicznych akcjach sprzątania lasu jest nieocenioną pomocą dla całego nadleśnictwa, szczególnie w okresie trwającego grzybobrania.

Źródło Informacji: Służba Więzienna-Areszt Śledczy w Grójcu