Radom i okolice Społeczeństwo

Wojewoda Mazowiecki podpisał porozumienie o współpracy z 6MBOT

Współpraca między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej a Mazowieckim Urzędem Wojewódzkim sformalizowana. 23 lutego zostało podpisane porozumienie, które unormowało zakres i zasady współpracy w zakresie realizacji zadań związanych z zarządzaniem kryzysowym na terenie województwa mazowieckiego. 

Podpisanie porozumienia odbyło się 23 lutego w siedzibie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego. Udział w spotkaniu wzięli dowódca 6 Mazowieckiej Brygady OT płk Witold Bubak oraz Wojewoda Mazowiecki Mariusz Frankowski.  

Celem porozumienia jest uzgodnienie zasad współpracy pomiędzy wojskiem, a administracją publiczną oraz służbami zespolonymi wojewody w zakresie zarządzania kryzysowego. Żołnierze i służby wojewody niejednokrotnie mieli okazję współpracować w ramach walki ze skutkami klęsk żywiołowych, m.in podczas podtopień czy wichur występujących na terenie województwa mazowieckiego. Dzięki podpisanemu porozumieniu, współpraca ta stanie się jeszcze bardziej sprawna, a jej warunki – uszczegółowione.  

– Podpisany dokument to nie tylko wspólne cele i korzyści, ale przede wszystkim obowiązki. Łączymy siły, by w przypadku występowania sytuacji kryzysowych w naszym województwie wspólnie podejmować działania na rzecz pomocy lokalnej społeczności

mówi pułkownik Witold Bubak, dowódca 6MBOT. 

Podpisane porozumienie reguluje zasady wspólnych działań na linii żołnierze – urząd wojewódzki. Strony w ramach podpisanego dokumentu zobowiązały się do wymiany informacji dotyczących sytuacji kryzysowych występujących na obszarze województwa mazowieckiego.

W przypadku wystąpienia potencjalnych zagrożeń strony są zobowiązane do wspólnego działania w zakresie planowania, aktywowania i koordynowania użycia sił i środków, a także przeciwdziałania ich skutkom. Mowa tu m.in o klęskach żywiołowych, katastrofach naturalnych czy awariach technicznych na terenie województwa. 

Ponadto, zgodnie z podpisanym porozumieniem obie strony zobowiązują się do wzajemnego informowania o planowanych szkoleniach, ćwiczeniach czy treningach z zakresu reagowania kryzysowego na terenie województwa mazowieckiego.