• Radom i okolice Społeczeństwo

  Współpraca 6MBOT ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK sformalizowana  

  Współpraca 6MBOT ze Światowym Związkiem Żołnierzy AK sformalizowana. Porozumienie o współpracy to nie tylko wspólne cele i korzyści, ale również obowiązki.

  Pogłębianie więzi oraz wzmacnianie solidarności żołnierskiej, ochrona czci, godności i honoru żołnierza polskiego czy kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw młodzieży – to tylko niektóre cele porozumienia zawartego między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej a radomskim Okręgiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Dokument w tej sprawie podpisany został 13 listopada w siedzibie 6MBOT.  

  Żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej już w momencie utworzenia w Radomiu 62 Batalionu Lekkiej Piechoty nawiązali współpracę z działającym tu okręgiem Światowego Związku Żołnierzy AK. Ramię w ramię uczestniczyli w uroczystościach o charakterze patriotyczno-religijnym czy wspierali kombatantów.  

  Teraz wspólne działania zostały sformalizowane – 13 listopada, podczas uroczystego apelu z okazji Narodowego Święta Niepodległości w 6MBOT dowódca Brygady płk Witold Bubak oraz prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Radom Jerzy Kaczkowski podpisali porozumienie o współpracy.  

  – Bardzo się cieszę, że nasze działania zostały sformalizowane. Dzięki temu porozumieniu będziemy mogli podejmować wspólne inicjatywy dla dobra Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, ale przede wszystkim ku chwale ojczyzny

  mówił prezes ŚZŻAK o. Radom Jerzy Kaczkowski.  

  Porozumienie o współpracy to nie tylko wspólne cele i korzyści, ale również obowiązki. W ramach podpisanego dokumentu Związek zobowiązał się m.in. do merytorycznego wspierania żołnierzy Brygady w obszarze kształcenia obywatelskiego, w szczególności zajęć z zakresu wychowania patriotycznego i historycznego oraz prowadzenia przedsięwzięć ukierunkowanych na kształtowanie postaw patriotycznych, realizowanych w ramach współpracy ze szkołami czy organizacjami proobronnymi.

  Brygada natomiast ma udzielać Związkowi pomocy w realizacji jego celów statutowych – w szczególności poprzez logistyczne wsparcie inicjatyw Związku, umożliwienie żołnierzom uczestnictwa w organizowanych przez Związek uroczystościach.  

  – Porozumienie to formalność, która z jednej strony zacieśni, a z drugiej unormuje współpracę ze Światowym Związkiem. Wojska Obrony Terytorialnej jako spadkobiercy tradycji Armii Krajowej są zobowiązani nie tylko do upamiętniania bohaterów, którzy polegli w obronie ojczyzny, ale również do pomocy żyjącym. Dlatego cieszy mnie podpisanie tego porozumienia, zwłaszcza w tak podniosłych okolicznościach, jak brygadowe obchody Narodowego Święta Niepodległości. To godna oprawa tak ważnego wydarzenia

  mówi płk Witold Bubak dowódca 6MBOT.

  Porozumienie między 6 Mazowiecką Brygadą Obrony Terytorialnej a Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej o. Radom podpisane zostało na pięć lat.  

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.