Radom i okolice Wiadomości

Zbudowano Powiatowe Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Krzyżanowicach

Ukończono prace nad Powiatowym Centrum Opiekuńczo Mieszkalnym w Krzyżanowicach. Ośrodek będzie przeznaczony dla osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Pierwsi podopieczni będą mogli korzystać z Centrum już od 1 stycznia.

Powiatowe Centrum Opiekuńczo Mieszkalne w Krzyżanowicach będzie ośrodkiem wsparcia dziennego pobytu z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych z umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności. Spośród ogólnej liczby podopiecznych 15 osób ma korzystać ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego. Przez 8 godzin dziennie w ciągu 5 dni roboczych. Z kolei zaś 8 osób otrzyma wsparcie w formie całodobowego zamieszkania przez 7 dni w tygodniu.

Wykonawcą przedsięwzięcia była firma Skadar. Budynek ma osiem pokoi jednoosobowych z łazienkami. W części dziennej mieścić się będą między innymi pracowanie artystyczna i kulinarna oraz sala ćwiczeń. Podopieczni będą mogli wypoczywać w pokoju dziennym obok jadalni. Do dyspozycji będzie pralnia, suszarnia. Inwestycja została zrealizowana w ramach ogólnokrajowego programu “Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale wojewody mazowieckiego. Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wynosi 2,9 miliona złotych, a środki własne Powiatu Radomskiego to 1,2 miliona złotych.

źródło informacji: powiatradomski.pl