Radom i okolice Społeczeństwo

2023 rok na osi czasu 6MBOT [+FOTO]

Rozwój zarówno potencjału osobowego, jak i osobisty żołnierzy był głównym celem 6MBOT na 2023 rok. – Udało nam się przekroczyć próg 2200 żołnierzy służących w naszej brygadzie, nasi terytorialsi uczestniczyli w szeregu kursów. Uważam, że w 2023 roku udało się osiągnąć zamierzone cele – mówi dowódca Brygady płk Witold Bubak.

W tym celu zorganizowano w minionym roku 6 wcieleń do 6MBOT. Szeregi brygady zasiliło ponad 760 żołnierzy zawodowych i OT, którzy przez ostatnie 12 miesięcy zgłaszali się na szkolenia podstawowe i wyrównawcze, między innymi w ramach cyklicznych akcji „Ferie z WOT” czy „WAKACJE Z WOT”.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się również szkolenia podstawowe które realizowane były w trybie weekendowym. Dzięki tym staraniom Brygada obecnie liczy ponad 2200 żołnierzy. Jest również liderem wśród Brygad OT jeśli chodzi o ilość żołnierzy Aktywnej Rezerwy.

Dla dowódcy brygady płk. Witolda Bubaka miniony rok był czasem ważnym pod względem rozwoju osobistego żołnierzy. Bacznie przyglądał się kadrze podoficerskiej i oficerskiej, która prężnie się rozwijała, zmieniała swoje stanowiska, szkoliła się by osiągnąć swoje cele zawodowe.

Przeprowadzono trzy edycje Bazowego Kursu Podoficerskiego „SONDA” i tym samym wręczono akty mianowania na pierwszy stopień podoficerski 80 żołnierzom brygady.

Nie brakowało również aktów mianowania podczas promocji oficerskiej, gdzie dziesięciu żołnierzy, absolwentów kursu oficerskiego „AGRYKOLA”, zasiliło korpus oficerski.

Od momentu wybuchu kryzysu migracyjnego na polsko – białoruskiej granicy żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej pełnią służbę w strefie przygranicznej. We współpracy z funkcjonariuszami Straży Granicznej, o każdej porze dnia i nocy, szczelności granicy polsko-białoruskiej każdego dnia broni kilkudziesięciu terytorialsów z Mazowsza.

Kolejnym elementem, na który postawiono szczególny nacisk w 6MBOT to szkolenia. Doskonalenie umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji to obowiązek każdego żołnierza. W tym celu organizowane były comiesięczne szkolenia rotacyjne.

Terytorialsi brali udział w wielu kursach i szkoleniach takich jak: szkolenia instruktorskie z Mobilnymi Zespołami Szkoleniowymi, kurs z obsługi granatnika M72, kurs LEONIDAS organizowany przez Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Warto dodać, że żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej regularnie szkolą się z innymi służbami mundurowymi, m.in.: Policją, Służbą Więzienną, Strażą Graniczną, Państwową Strażą Pożarną, Ochotniczą Strażą Pożarną czy Wodnym Ochotniczym Pogotowiem Ratunkowym.

W połowie grudnia zakończył się pierwszy w WOT kurs na starszego instruktora szkolenia strzeleckiego z karabinka i pistoletu wojskowego. Trwał on od marca i poprowadzili go instruktorzy z Mobilnego Zespołu Szkoleniowego nr 2 z 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu. Kurs ukończyło sześciu z siedemnastu żołnierzy, którzy podjęli się tego wyzwania. Pierwsi instruktorzy to żołnierze z 1 Podlaskiej Brygady OT, 6 Mazowieckiej Brygady OT, 7 Pomorskiej Brygady OT, 9 Łódzkiej Brygady OT, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki oraz Szkoły Podoficerskiej SONDA.

Ponadto terytorialsi z 6 Mazowieckiej Brygady OT biorą udział w ćwiczeniach z zakresu zarządzania kryzysowego organizowanych przez układ pozamilitarny. W tym roku żołnierzy 6MBOT można było obserwować podczas ćwiczenia „Radomka’23”, „Piastów’23”, „Powiat 2023” oraz „Osnowa 23”.

W nieustannej gotowości!

W ciągu całego 2023 roku żołnierze 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej na różnych polach realizowali jeden z punktów credo Terytorialsa – „jestem pomocnym ramieniem i tarczą dla mojej społeczności”.

Obok obrony szczelności państwowych granic angażowali się w akcje pomocowe w ramach zarządzania kryzysowego, m.in. dostarczali wodę mieszkańcom gminy Bielsk po skażeniu wodociągu.

Mazowieccy terytorialsi uczestniczyli, a także sami organizowali akcje honorowego krwiodawstwa, w których udział wzięło ponad 650 żołnierzy, którzy łącznie oddali blisko 300 litrów krwi i jej składników. Żołnierze 6MBOT pamiętają również o poprzednikach.

W ciągu całego roku odwiedzają kombatantów z okazji urodzin czy patriotycznych rocznic, współpracują również ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej. W ramach akcji „Żołnierska Pamięć” pielęgnują również miejsca pamięci oraz mogiły zmarłych żołnierzy i bohaterów walk o wolność Ojczyzny.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.