O tym się mówi Polska i świat Społeczeństwo

Aktywna działalność Klubu Honorowych Dawców Krwi w MESKO S.A.

MESKO S.A.

Funkcjonujący w MESKO S.A. Klub Honorowych Dawców Krwi pod nazwą „MESKO 85’’ rozwija swoją aktywność i zachęca kolejnych pracowników Spółki do wstępowania w jego szeregi.

Działalność klubu wspiera obecny Zarząd przedsiębiorstwa, który spotkał się z przedstawicielami organizacji. W trakcie spotkania władze Spółki podziękowały honorowym krwiodawcom za  dotychczasowe inicjatywy oraz zadeklarowały dalszą pomoc.

MESKO S.A. patronem jednej z klas w Technikum nr 4 w Skarżysku Kamiennej

Klub Honorowych Dawców Krwi „MESKO 85” powstał w 1991 roku. Od tego czasu rozwija swoją działalność i uczestniczy w szeregu akcji honorowego krwiodawstwa zarówno w regionie świętokrzyskim, jak i poza jego granicami. Członkowie HDK włączają się nie tylko w akcje zbiórki krwi organizowane przez Regionalne i Powiatowe Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, ale też chętnie pomagają podopiecznym różnego rodzaju stowarzyszeń i fundacji. Wśród członków klubu są osoby, które od wielu lat oddają krew. Jedną z nich jest Sławomir Winiarski mający na swoim koncie 60 litrów oddanej krwi. Docenił to Prezydent RP Andrzej Duda, który odznaczył go Srebrnym Krzyżem Zasługi. Z  kolei inny członek HDK „MESKO 85” Cezary Kołomański otrzymał od Ministra Zdrowia odznakę Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu.

– Zarząd MESKO S.A. docenia aktywność Klubu Honorowych Dawców Krwi. Cieszy nas bardzo, że wśród pracowników MESKO są ludzie, którzy honorowo oddają krew ratując w ten sposób życie i zdrowie innych. Będziemy nadal wspierać tę szlachetną i jakże potrzebą ideę. Jednocześnie pragniemy podziękować wszystkim honorowym krwiodawcom pracującym w naszej Spółce za zaangażowanie w  szereg akcji organizowanych nie tylko w Skarżysku Kamiennej i województwie świętokrzyskim, ale także w innych ośrodkach naszego kraju, co przekłada się na budowanie pozytywnego wizerunku naszej firmy – powiedziała Prezes Zarządu MESKO S.A. Elżbieta Śreniawska.

Z kolei przewodniczący Klubu HDK „MESKO 85” Cezary Kołomański podziękował Zarządowi MESKO S.A. za okazane wsparcie i zaapelował do pracowników Spółki, by zapisywali się do klubu, ponieważ wśród załogi są osoby honorowo oddające krew, ale jeszcze niezrzeszone w HDK.

Mam nadzieję, że dołączą do nas również ci, którzy dopiero zastanawiają się nad tym, by zacząć swoją przygodę z honorowym krwiodawstwem. Wiem z własnego doświadczenia, że daje ona wiele satysfakcji i zadowolenia. Świadomość, że oddana krew może uratować komuś życie jest doświadczeniem bezcennym – powiedział przewodniczący HDK „MESKO 85” Cezary Kołomański.

Podczas spotkania, oprócz podziękowań, Zarząd MESKO S.A. przekazał członkom HDK „MESKO 85” upominki.

Las Vegas SHOT SHOW – MESKO S.A. i CENTURY ARMS wchodzą na amerykański rynek amunicji

Spółka MESKO S.A. to jeden z filarów Polskiej Grupy Zbrojeniowej. MESKO S.A. jest producentem światowej klasy wyrobów branży zbrojeniowej z blisko 100-letnim doświadczeniem produkcyjnym. Podstawowy zakres działania obejmuje produkcję na potrzeby obronności i bezpieczeństwa państwa. Produkty MESKO S.A. używane są przez Siły Zbrojne RP i podmioty odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa. Przedsiębiorstwo jest także uznanym dostawcą wyrobów dla wojsk NATO.