Kronika kryminalna O tym się mówi PAP Radom i okolice Społeczeństwo

Były pracownik WORD-u skazany na karę ponad 2 lat więzienia

Policja

Na karę 2 lat i 2 miesięcy więzienia skazał sąd w Radomiu byłego pracownika WORD w tym mieście, w związku z zarzutami m.in. niedopełnienia obowiązków, przywłaszczenia mienia, oszustwa i wyłudzenia ponad 416 tys. zł. Chodziło o nagrody w konkursach dla uczniów i o pobierane na ich zakup zaliczki.

Zarzuty, które prokuratura przedstawiła Marcinowi D., późniejszemu szefowi miejskich struktur SLD w Radomiu, dotyczyły lat 2009-2015, gdy pracował jako w referent ds. szkoleń i bezpieczeństwa drogowego w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD) w Radomiu.

Z ustaleń śledczych, które potwierdziły się w trakcie procesu sądowego wynikało, że Marcin D. pobierał z WORD-u zaliczki na zakup nagród w konkursach z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Na potwierdzenie ich zakupu przedstawiał faktury od nieistniejących spółek.

Atak na obywatela Tajlandii w centrum miasta! Policja szuka świadków

Wydając wyrok, sąd zwrócił uwagę na to, że Marcin D. jako funkcjonariusz publiczny, przedstawiając dyrektorowi WORD podrobione dokumenty na zakup nagród, nie dopełnił obowiązku i działał na szkodę interesu publicznego i dopuścił się tego czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Działanie Marcina D. – zdaniem sądu – spowodowało niekorzystne rozporządzenie mieniem w łącznej kwocie ponad 416 tys. zł.

Kolejny zarzut dotyczył przywłaszczenia przedmiotów zakupionych jako nagrody w konkursach, np. aparatów cyfrowych, odtwarzaczy, gier, które nie trafiały do uczniów szkół, a które – w ocenie sądu – oskarżony brał dla siebie. Uczestnicy konkursów zamiast wartościowych rzeczy otrzymywali natomiast drobne gadżety, np. opaski odblaskowe.

Dodatkowo pracownik WORD-u został też ukarany za poświadczanie nieprawdy w dokumentach, które przedstawiał swojemu pracodawcy.

Sąd skazał oskarżonego na karę łączną 2 lat i 2 miesięcy pozbawiania wolności. Orzekł wobec Marcina D. obowiązek naprawienia wyrządzonej szkody poprzez zapłatę na rzecz WORD-u w Radomiu w sumie ponad 420 tys. Wyrok nie jest prawomocny. Strony mają możliwość złożenia apelacji do sądu wyższej instancji. (PAP)

Autorka: Ilona Pecka

ilp/ apiech/