O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Dzieło Biblijne rozpoczyna nowy rok formacji

Dzieło Biblijne im. św. Jana Pawła II rozpoczyna w 8 października nowy rok formacji. W tym miesiącu ruszają: Szkoła Biblijna dla Dorosłych i Uniwersytet Biblijny dla Dzieci.

Spotkanie rozpocznie się od dwóch wykładów, dotyczących Ewangelii. Pierwszy wygłosi ks. mgr Daniel Wiecheć, na temat „Co to są Ewangelie i jak powstały”, natomiast drugi „Ewangelie Synoptyczne a Czwarta Ewangelia” przedstawi dr Leszek Wianowski.

Po wykładach, o godz. 19.00 w kościele Chrystusa Kapłana sprawowana będzie Msza św. inaugurująca nowy rok akademicki.

Wykłady w roku akademickim 2023/24 odbywać się będą w każdą drugą niedzielę miesiąca w godz. 17.00-20.00. w Wyższym Seminarium Duchownym w Radomiu przy ul. Młyńskiej 23/25 w auli im. Jana Pawła II.

Jak poinformował w rozmowie z Radio Plus ks. dr hab. Jacek Kucharski, moderator Dzieła Biblijnego Diecezji Radomskiej, wprowadzeniem w nowy rok formacji Dzieła Biblijnego były pielgrzymki: do Włoch, gdzie uczestnicy zwiedzali miejsca i poznawali historie świętych z ziemi włoskiej oraz do Ziemi Świętej, gdzie kroczyli śladami naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Nadmienił, że oprócz Szkoły Biblijnej dla Dorosłych im. św. Hieronima i Uniwersytetu Biblijnego dla Dzieci, działają także biblijne grupy parafialne i Kleryckie Koło Dzieła Biblijnego.  

Tematy tegorocznych wykładów w Szkole Biblijnej dla Dorosłych będą dotyczyły Ewangelii, tego czym ona jest, jak każda z nich powstawała i o ich autorach. Będzie „Ewangelia czytana z życia świętych” począwszy od Najświętszej Maryi Panny, św. Piotra i św. Pawła, św. Marii Magdaleny, którzy bezpośrednio byli związani z Panem Jezusem, a także historie tych, którzy pozostawili najpiękniejsze ślady swojego życia poprzez czytanie Ewangelii, która odbiła w życiu każdego z nich niesamowite piękno ich wiary. Wśród tego grona są: św. Ignacy Antiocheński, św. Antoni opat, św. Hieronim, który żył przekładem Biblii, św. Benedykt, św. Ambroży z Mediolanu zw. Bożą Pszczołą, św. Katarzyna z Sieny, reformatorka życia Ewangelią, św. Małgorzata Maria Alacoque, św. Jan od Krzyża, św. Edyta Stein i św. Teresa od Dzieciątka Jezus.

Z kolei w tegorocznej formacji biblijnej dla dzieci, stawiany będzie nacisk na to, aby dzieci biorące udział w zajęciach, pokochały Pismo Święte. Natomiast w grupach parafialnych będzie podejmowany temat: „Poznajemy ojczyznę Jezusa”. Uczestnicy spotkań będą zdobywać wiedzę o Ziemi Świętej, zarówno od strony geograficznej, topograficznej jak i historycznej. Poznają świadectwa życia Pana Jezusa, Jego działalność i słowa nauczania. W ten sposób spotkają się z największa tajemnicą, jaką jest obecność Syna Bożego na ziemi.

Zgłoszenia oraz informacje pod nr. tel. 500 099 198; e-mail: [email protected]

Plakat z: facebook.com/dbradom

Źródło: radioplus.com.pl

Foto: facebook.com/dbradom