O tym się mówi Radom i okolice Religia Wiadomości

Dzień Życia Konsekrowanego w diecezji radomskiej

Dzień Życia Konsekrowanego obchodzony jest w całym Kościele powszechnym od 26 lat. Przypada w święto Ofiarowania Pańskiego, zwanego świętem Matki Bożej Gromnicznej. Diecezjalne obchody miały miejsce w kościele bernardynów w Radomiu.

Uroczystość rozpoczęła się o godz. 10:30 Adoracją Najświętszego Sakramentu. Po niej o godz. 11:00 sprawowana była Msza św. której przewodniczył ks. bp. Marek Solarczyk. Osoby życia konsekrowanego odnowiły także swoje śluby. Po Eucharystii odbyło się spotkanie w refektarzu klasztornym.

Wszystkich przywitał gwardian klasztoru ojców bernardynów o. Juniper Ostrowski, referent ds. życia konsekrowanego. Życzył obfitości Bożych darów w dalszym posługiwaniu dla zbawienia świata. Przytoczył słowa św. Franciszka z Asyżu: „Zacznijmy bracia od nowa czynić dobro, bo tak niewiele żeśmy postąpili w dobrym”. Prosił Boga, aby wszystkich, którzy złożyli śluby zakonne obdarzył światłem Ducha Świętego, oraz siłą i mocą na kolejne lata posługi zakonnej.

W czasie Mszy św. homilię wygłosił ordynariusz radomski ks. bp. Solarczyk. Do zgromadzonych powiedział: „Jesteście jak aniołowie, którzy mają prowadzić innych do tego, aby dostrzec, zauważyć, przyjąć, chronić i przeżywać z oddaniem to, co jest tajemnicą Boga”.

Nawiązał również do adhortacji św. Jana Pawła II „Vita Consecrata” o życiu konsekrowanym. „Jesteście tymi, którzy przybliżają i wskazują na Jezusa Chrystusa, którzy pomagają odczytać Jego znaki, dzieła, które dzisiaj On realizuje. Jesteście tymi, którzy budują tę wspólnotę wierzących, właśnie przy Jezusie Chrystusie. Siłą przeżywania tego daru jest życie w radach ewangelicznych”.

Przypomniał osobom konsekrowanym o wielkiej potrzebie modlitwy osobistej i wspólnotowej.

Na koniec powiedział: „Niech ta dzisiejsza Eucharystia będzie również i w naszym życiu takim hymnem dziękczynienia, jaki wypowiedział Symeon, hymnem uwielbienia dla Boga, który jest wierny i który pozwala i pomaga odczytać swoją obecność i znaki swojego działania i niech umacnia naszą wierność i objawia moc swojej łaski”.

W imieniu osób życia konsekrowanego z diecezji radomskiej, podziękowanie dla Biskupa ordynariusza złożyła S. Urszula. Na początek zacytowała słowa ks. Henela, który pisał o posłudze osób konsekrowanych w sposób poetycki. „Jak but, który założył pielgrzym, żeby dojść było wygodniej. Jak czapka, którą przykrył głowę, żeby osłonić przed gorącem. Jak kij podróżny, którym się podeprze na chybotliwym kamieniu. Jak owoc przydrożny, którym zwilży spragnione usta. I idzie człowiek w twoją stronę, z czymś co dla niego użyteczne i może też z kimś, tak. Wyznaczyłeś nas jako pomoc dla podróżnych i oby szczęśliwa była ich droga”.

Przytoczyła też słowa ks. bp. Jacka Kicińskiego autora listu na dzień życia konsekrowanego, przewodniczącego komisji Konferencji Episkopatu Polski do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Biskup zamieścił tam m.in. takie słowa: „Osoby konsekrowane są świadkami miłości i ich zadaniem jest dzielić się wiarą z innymi. Takie życie jest pielgrzymką i w tej pielgrzymce ważne jest tylko to, ile pozostawimy dobra w sercu drugiego człowieka”.

Diecezja radomska liczy ponad 400 osób życia konsekrowanego.

Światowy Dzień Życia Konsekrowanego ustanowiony został przez papieża Jana Pawła II w 1997 roku.

 

Źródło i foto: radioplus.com.pl