Radom i okolice Społeczeństwo

Dziewczynka w oknie życia

W radomskim „Oknie Życia” odnaleziono dziewczynkę. Marcelinka, bo takie imię jej nadano, trafiła tam 30 stycznia 2024 roku.

Marcelinka jest piątym dzieckiem, które znalazło schronienie w Oknie Życia Caritas Diecezji Radomskiej.

– To piąte dziecko znalezione w naszym „Oknie Życia” w tym miejscu. Bardzo serdecznie dziękuję siostrom z parafii Matki Bożej Miłosierdzia, które czuwają i opiekują się tym „Oknem Życia”, i dzięki nim to życie – można powiedzieć – jest przedłużane

przekazał ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej.

Dziewczynka trafiła tam 30 stycznia 2024 roku. Siostry, zgodnie z procedurami, niezwłocznie wezwały pogotowie, a dziewczynka została przewieziona do szpitala na badania. O pozostawionym dziecku poinformowany został również ośrodek adopcyjny, który natychmiast zawiadomił sąd, jednocześnie prosząc o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dla dziecka oraz nadanie mu tożsamości.

„Okno Życia” to miejsce, w którym matka może anonimowo pozostawić swoje nowo narodzone dziecko bez narażania jego życia i zdrowia. Gdy dziecko pojawi się w oknie, siostry wzywają karetkę pogotowia; dziecko jest badane i trafia do szpitala. O pozostawionym dziecku informowany jest też ośrodek adopcyjny, który natychmiast powiadamia o tym sąd, prosząc jednocześnie o wydanie postanowienia w sprawie zarządzeń opiekuńczych dotyczących dziecka i nadanie mu tożsamości. Sąd wydaje decyzję o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej. Po 6 tygodniach następuje rozprawa i dziecko trafia do rodziny.

Radomskie „Okno Życia” powołał do istnienia abp Zygmunt Zimowski, który 1 czerwca 2009 r. dokonał jego uroczystego otwarcia i poświęcenia. Jest to pierwsze „Okno Życia” w Diecezji Radomskiej.