Kultura i rozrywka O tym się mówi Polska i świat

Fabryka Broni udzieliła wsparcia finansowego na zakup dzieł sztuki

Fabryka Broni „Łucznik” wsparła finansowo zakup dzieł sztuki dla Zamku Królewskiego w Warszawie.

Fabryka Broni „Łucznik” – Radom wraz z innymi spółkami Polskiej Grupy Zbrojeniowej udzieliła wsparcia finansowego Fundacji PGZ. Darowizną umożliwiła zakup dzieł sztuki, które znajdą się w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie.

Wśród cennych eksponatów warto wymienić m.in. Portret konny pazia Gintowta Bernarda Bellotta zwanego Canalettem – dzieło z kolekcji króla Stanisława Augusta, Portret Alberta Kazimierza Sasko-Cieszyńskiego Marcello Bacciarellego oraz rycinę Portret Stanisława Augusta Poniatowskiego Samuela Gottloba Kuetnera, wykonaną na podstawie obrazu Marcella Bacciarellego, a także obrazy francuskich artystów epoki napoleońskiej, Horace Verneta i Françoisa Gérarda.

To dzieła sztuki, które w dużej części są świadectwem polskiej historii. Ich losy również stanowią odzwierciedlenie naszych dziejów – niektóre dopiero teraz wracają po wieloletniej tułaczce do kraju. Jesteśmy bardzo dumni, że mogliśmy w miarę naszych możliwości wesprzeć zakup cennych prac, które staną się dostępne dla szerokiego grona, dzięki umieszczeniu ich w kolekcji Zamku Królewskiego w Warszawie

– powiedział Prezes Zarządu Fabryki Broni „Łucznik” – Radom sp. z o.o. dr Wojciech Arndt.

Uroczysta prezentacja darów odbyła się 15 grudnia bieżącego roku na Zamku Królewskim w Warszawie, z udziałem wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów państwowych Jacka Sasina. Podczas wydarzenia wręczono dyplomy przedstawicielom władz spółek, które wsparły kupno dzieł.

Źródło informacji i foto: Fabryka Broni „Łucznik”