O tym się mówi Polska i świat

Fundusz Ubezpieczeń Społecznych w najbliższych latach pozostanie deficytowy

ZUS poinformował o tym, jak w przyszłości będzie wyglądał Fundusz Ubezpieczeń Społecznych (FUS).

W latach 2023–2027 Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (FUS) nadal pozostanie deficytowy, co oznacza konieczność dalszego zasilania go m.in. dotacją z budżetu państwa.

Na wysokość deficytu rocznego FUS w najbliższych latach wpływać będą deficyty generowane w funduszu emerytalnym i chorobowym oraz nadwyżki w funduszu rentowym i wypadkowym. Należy jednak pamiętać, że fundusze te są różnej wielkości i tym samym w różnym stopniu wpływają na wynik całego FUS. Fundusz emerytalny odpowiada za 72 proc., rentowy 17,6 proc., chorobowy 8,7 proc., a wypadkowy 1,6 proc. ogółu wydatków FUS w 2023

– informuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

ZUS przedstawił również aktualny raport wpływów i wydatków FUS na najbliższe lata. Wynika z niego, że nadal najbardziej deficytowy będzie fundusz emerytalny.

Wchodzimy w czas, kiedy powojenne roczniki wyżu demograficznego osiągają wiek emerytalny i tym samym będą pobierać świadczenia. Deficyt funduszu emerytalnego (od 2,24 proc. PKB w 2023 r. do 2,95 proc. PKB w 2027 r.) wynika również z ogromnych zobowiązań zaciągniętych przez stary system emerytalny, obowiązujący do 1998 r., których pokolenie pracujące nie jest w stanie sfinansować wyłącznie ze składki na ubezpieczenie emerytalne

– mówi prof. Uścińska.

Ponadto deficytowy będzie fundusz chorobowy: od 0,25 proc. PKB w 2023 r. do 0,24 proc. PKB w 2027 r. Stopień pokrycia wydatków ze składek wzrośnie z 73 proc. do 74 proc.

W prognozie ZUS zwrócono uwagę, że fundusze rentowy i wypadkowy będą generować nadwyżki roczne.

Dobra sytuacja obu funduszy wynika z tego, że zdrowie Polaków oraz warunki i bezpieczeństwo pracy poprawiają się. Odnotowujemy coraz mniej wypadków w pracy. Nasze społeczeństwo ma o wiele większą wiedzę niż poprzednie pokolenia na temat tego, jak dbać o swoje zdrowie. Do tego dochodzi postęp szeroko pojętej medycyny

– podkreśla profesor.

I przypomina także, że obecnie sytuacja FUS jest historycznie bardzo dobra:

W ubiegłym roku pokryliśmy składkami wydatki prawie 81,6 proc. i oddaliśmy znaczną część dotacji z budżetu państwa. Natomiast po pierwszym półroczu tego roku my pokryliśmy składkami wydatki na poziomie 84,6 proc.

Jak zaznaczyła, stopień pokrycia wydatków FUS ze składek wyniósł w drugim kwartale tego roku 86,8 proc. i to jest najlepszy wynik w historii.

Źródło informacji: ZUS

Foto: Pixabay